05-07-2010

מאת: עו"ד חני בן ישראל

בחודש יוני 2010 נערך בג'נבה כינוס ארגון העבודה העולמי ה-99, שבסדר יומו נכלל, לראשונה, הנושא של "העסקה הוגנת לעובדים במשקי בית" (Decent Work for Domestic Workers).
נציגת קו לעובד השתתפה בכינוס במסגרת משלחת מטעם הארגון Migrant Forum in Asia MFA)), אשר מנתה כ-20 משתתפים וכללה נציגי ארגוני זכויות אדם ממדינות מוצא ויעד כאחד, וכן עובדים בהעסקה ביתית לשעבר. משלחות מרכזיות נוספות של ארגוני חברה אזרחית לכינוס כללו ארגונים כמו Human Rights Watch, Anti Slavery, ו-National Domestic Workers Movement.

במהלך שנת 2009, שלח ארגון העבודה העולמי שאלון למדינות, לארגוני עובדים ולארגוני מעסיקים אודות האמנה המוצעת. על בסיס התשובות שהתקבלו, הכין הארגון דו"ח מסכם ובו הומלץ לאמץ אמנה ובצדה המלצה על זכויות עובדים בהעסקה ביתית. במסגרת הכינוס התקיים דיון בדו"ח המסכם של הארגון, בהשתתפות ממשלות, נציגי עובדים ונציגי מעבידים.

האמנה זכתה לאופוזיציה דווקא מצד מדינות מוצא של מהגרי עבודה המועסקים בהעסקה ביתית, כגון הודו ובנגלדש. מדינות אלו הציגו את חששן מצמצום אפשרויות הגירה לעובדים בהעסקה ביתית, מהתרחבות אבטלה במדינותיהן ומפגיעה ביציבות החברתית, כתוצאה. מדינות המפרץ התנגדו אף הן לאמנה. תומכות באמנה, לעומת זאת, היו המדינות האפריקאיות, ארצות הברית, אוסטרליה, מדינות האיחוד האירופי ורוב מדינות אמריקה הלטינית. המדינות שהתנגדו לאימוצה של אמנה על זכויות עובדים בהעסקה ביתית ביקשו שארגון העבודה יסתפק באימוצה של המלצה בלבד, או "הנחיות" (כלים שאינם מחייבים את המדינות מבחינה משפטית), ולכן כבר ביום השני התקיימה הצבעה על עניין מקדמי זה, על-פי דרישתה של הודו. תוצאות ההצבעה היו לטובת אימוץ אמנה מחייבת ובצדה המלצה. ישראל נמנעה.

מלבד הדיונים עצמם, התקיימו בכינוס מספר אירועים בהם נטל קו לעובד חלק מטעם משלחת MFA: אירוע סולידאריות עם עובדים בהעסקה ביתית ברחבת האו"ם, בהשתתפותו של יו"ר ועדת האו"ם על האמנה על זכויות מהגרי עבודה ובני משפחותיהם; תערוכת פוסטרים מארגונים מכל העולם המתעדת את מאבקם של עובדים בהעסקה ביתית לשוויון זכויות וכן תהלוכת הזדהות של איגודי עובדים שוויצרים עם עובדים בהעסקה ביתית.

ניתן להתעדכן בקורות האמנה באמצעות הבלוג שמתעד את המאבק על האמנה של ה National Domestic Workers Movement האמריקאי, שמתעדכן מעת לעת:
http://idwnilo.wordpress.com/