Left Menu
התבצרות פועלים על מנוף עקב הלנת שכר
03-11-2016
תגובת קו לעובד בגוף כתבתו של ניצן צבי כהן, דבר ראשון:
(לקריאת הכתבה באתר המגזין: http://www.davar1.co.il/39452/)
שני פועלי הבניין הסינים שהתבצרו על מנוף בבית שמש ואיימו להתאבד אם לא יקבלו את שכרם, (מקור לא ידוע).

שני פועלי הבניין הסינים שהתבצרו על מנוף בבית שמש ואיימו להתאבד אם לא יקבלו את שכרם, (מקור לא ידוע).
זכויות עובדים

נדחקים לפינה

"העובדים סובלים מעיכובים בשכר ונאלצים להיאבק לבד מול המעסיק". כך אמרה דוברת עמותת קו לעובד, עינת פודחרני, בעקבות האירוע אתמול (ד') בו התבצרו שני פועלים סינים על מנוף באתר בנייה בבית שמש, ואיימו לקפוץ אל מותם אם לא ייקבלו את שכרם

עדכון אחרון: 03.11.2016, 13:01

שני פועלים סינים התבצרו אתמול (רביעי) החל מהשעה 6:00 בבוקר, על מנוף באתר בנייה בבית שמש בדרישה לקבל את שכרם, שלטענתם לא שולם להם כבר כמה חודשים. בשעות הצהריים, אחרי התערבות כוחות משא ומתן של המשטרה הסכימו השניים לרדת. דוברת עמותת קו לעובד, עינת פודחרני אמרה ל'דבר ראשון' כי האירוע מסמל את מצב זכויותיהם של העובדים הזרים בישראל.

לדבריה, התופעה של התבצרות ואיומי התאבדות בשל אי תשלום שכר נפוצה בעיקר בקרב העובדים הסינים,זאת בשל העובדה שרובם שילמו דמי תיווך גבוהים כדי לעבוד בישראל, והם משועבדים להחזרת החוב. פודחרני ביקשה להדגיש כי "זה לא עניין תרבותי".

המשועבדים

רוב הפועלים הסינים בענף הבנייה הגיעו לישראל עד לשנת 2011 ושילמו דמי תיווך שעלו ותפחו מדי שנה (והגיעו בשיאם לכדי 30,000 דולר). דמי התיווך הגבוהים שנדרשו הפועלים הסינים לשלם לחברות כוח האדם כדי לעבוד בישראל עוררו ביקורת בינלאומית ואיימו על ירידת דירוג האשראי של ישראל בדוח מחלקת המדינה האמריקאית, על בסיס פעילות בלתי מספקת למלחמה ב'סחר בבני אדם'.

איום זה שם סוף להבאת עובדי הבניין הסינים ומדינת ישראל החלה במדיניות של הבאת עובדים זרים לענף הבניין באמצעות הסכמים בילטרליים מול מדינות שונות, הכוללים פיקוח על גובה דמי התיווך.

בזכות המהלך הזה עלה בשנת 2012 דירוג האשראי של מדינת ישראל, אך לצערנו מאז העליה והסרת האיום, הפסיקה המדינה את פעילותה למיגור תופעות הניצול הגובלות בסחר או עבודה בתנאי עבדות של מהגרי עבודה.

"הסינים המעטים שנמצאים כאן היום הם בעצם מהתקופה ההיא, ואין לנו שום אינדיקציה לזה שהם לא משועבדים עדיין לחוב" אמרה פודחרני, "אך גם אם הם לא משועבדים, הם ככל הנראה התחילו לשלוח כסף למשפחות שלהם רק לא מזמן".

נשארים לבד

לטענת פודחרני, הנוהל של תשלום שכר 'בשחור', ודיווח של הקבלנים לרשויות המפקחות על תשלום שכר מינימום כנדרש – נורמה מקובלת בענף הבניין – מוביל לפגיעה בוטה בזכויות העובדים ומקשה עליהם לפנות לסעד משפטי בעת הצורך. "העובדים סובלים לעתים קרובות מעיכובים בתשלום ונאלצים להיאבק לבד מול המעסיק, ומכאן הדרך לפעולות קיצון כגון התבצרות על מנופים קצרה", הסבירה.

עמותת קו לעובד הגישה בעבר לממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה במשרד הכלכלה תלונות חמורות נגד קבלנים בגין הפרת זכויות עובדים, ועל אף שמרבית התלונות נמצאו מוצדקות עד היום לא מוצה הדין עם אף אחת מהחברות ולא נשלל רישיונן.

בעמותה התריעו גם כי כניסתן הצפויה של שש חברות זרות לענף הבניין, שיורשו להביא 6,000 עובדים זרים נוספים, עשויה להוביל אף לפגיעות חמורות וקשות של העסקה פוגענית, וקראו לרשויות האכיפה להבטחת זכויותיהם ושלומם של העובדים.

תגובת הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה לא התקבלה נכון לשעה זו.

נגישות