29-05-2022

עו"ד דיאנה בארון, מנהלת מחלקת מחקר ומדיניות ציבורית בקו לעובד, הופיעה בועדת המשנה לבטיחות בעבודה של הכנסת (שלישי, 17.5.22), וקראה להפעלת הרגולציה המשתהה במשרדי הממשלה השונים: רגולציה שנועדה להגן על עובדים, לצמצם תאונות עבודה ולמנוע מחלות תעסוקתיות.

עו"ד בארון התייחסה לממצאים החמורים בדוח מבקר המדינה, שהצביע על תת-אכיפה והיעדר פיקוח ובקרה על מעסיקים שבאתריהם מתרחשות תאונות עבודה ובאתריהם אותרו ליקויים בטיחותיים מסוכנים. המבקר מצא כי מספר תאונות העבודה הקטלניות בישראל כפול ממספרן הממוצע באיחוד האירופאי, וקבע כי אי-גביית כספי עיצומים המוטלים כספיים בגין עבירות בטיחות בענף הבניין פוגע קשות בהרתעה.

בדיוק לפני 4 שנים עמותת קו לעובד, יחד עם ארגון מען, הגישה עתירה בנושא היעדר אכיפה פלילית בגין הפרות בטיחות ואי הרתעת קבלנים מפני הפקרת חייהם של עובדים בענף הבנייה. העתירה נמחקה בסופו של דבר עקב הקמת יחידת פל"ס, היחידה הייעודית לחקירת תאונות עבודה מורכבות, אך לאור מיעוט החקירות בשנים שחלפו מאז, למעשה שום דבר לא השתנה.

אשר לבני משפחותיהם של קורבנות תאונות העבודה, שאינם מעורים בחקירת התאונות ואינם יודעים מדוע איבדו את יקירם – בנייר העמדה שהגשנו לוועדה דרשנו את הסדרת מעמדם, לרבות הזכות להשמיע את קולם בשלב הטיעונים לעונש.