15-07-2013

עו"ד ענת גונן ועמותת קו לעובד מתנצלים על הצער, הכאב ועוגמת הנפש אשר נגרמו למשפחת אבגי לרבות סמי ואירית מהיישוב בית אריה, בעקבות פרסום מאמר באתר האינטרנט של עמותת קו לעובד בהקשר להעסקת עובדת זרה וזאת ללא מתן ביטוי למרות גרסת המשפחה אשר נמסרה טלפונית לנציגת קו לעובד וגם פרסום שמם של ההורים, מקום מגוריהם, וחשיפת תחום עיסוקם.