27-05-2007

מאת: רותי סיני, הארץ

ועדה בראשות המשנה לנגיד בנק ישראל, פרופ' צבי אקשטיין, מגבשת המלצות להסדרת העסקתם של עובדים זרים. ההמלצות כוללות הקמת רשות עצמאית לנושא, כריתת הסכמים עם מדינות המוצא של העובדים, הגבלת היתרי עבודה לעונות מסוימות והתניית ההיתרים בכך שאין ישראלים שיבצעו את העבודה. "בישראל, בין השאר משום שקלטנו הרבה עולים שרמת השכלתם נמוכה, איו מחסור בכוח אדם לא מקצועי. אין כל סיבה להביא מחו"ל מספרים גדולים של עובדים לא מיומנים", אומר אקשטיין.

הוועדה, הכוללת נציגים ממשרדי האוצר, הפנים, התמ"ת ומשרד ראש הממשלה, הוקמה כדי ליישם את האג'נדה הכלכלית-חברתית של הממשלה, שיעדיה המרכזיים הם הפחתת היקף העוני והרחבת התעסוקה. ועדה קודמת המליצה לפני כמעט חמש שנים להקים רשות הגירה שתרכז את המדיניות והטיפול בעובדים הזרים, אבל הקמתה נדחית מדי שנה וכיום היא מיועדת לינואר 2009. אקשטיין פועל להקדמת תאריך היעד ולהקמת גוף חזק ועצמאי, כנראה בפיקוח שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, שמטרתו תהיה להדוף ככל האפשר לחצים להגדלת מכסות העובדים מחו"ל ולהוזלת עלות העסקתם. "הרשות תהיה הלוביסט של העניים מול משרד החקלאות, למשל, שמטבע הדברים משמש לוביסט לחקלאים", אומר אקשטיין.

בבדיקה השוואתית מצא אקשטיין, ששיעור העובדים הזרים מקרב עובדי החקלאות בישראל מגיע ל-60%, לעומת 10% בהולנד, למשל, ו-25% באוסטרליה. אקשטיין סבור שאחד התנאים לצמצום שיעור העובדים הזרים הוא כריתת הסכמים עם הממשלות בארצות מוצאם, שיגבילו את העמלות שהם משלמים. ברגע שהעובדים יצטרכו לשלם רק על החיסונים והטיסה אפשר יהיה להביאם לתקופות של כחצי שנה בעונת הקטיף ולהחזירם לארצותיהם עם רווח, הוא מסביר.

אחד מתפקידי הרשות יהיה לבחון את השפעת הבאתם של עובדים זרים על השוק המקומי: למשל, האם ישנם ישראלים שיכולים לבצע את העבודה, והאם יבוא עובדים יוריד את השכר או יגדיל את האבטלה? כמו כן, תוסמך הרשות לקבוע בתקנות את רמת השכר של העובדים הזרים, כדי שלא יהיה נמוך מדי ויפגע בשכר הישראלים. "בתחום זה לא יכולה להיות כלכלת שוק", טוען אקשטיין, כלכלן של שוק העבודה. "אי אפשר לקיים מדינה שבה ההיי-טק מתחרה עם עמק הסיליקון והלואו-טק מתחרה עם סין. מצב כזה יוצר פערים עצומים בחברה".

הרשות תעסוק גם בקידום המיכון בחקלאות, שישתלב עם מדיניות הממשלה לקידום מחקר, פיתוח והשקעה בתעשיות מסורתיות.

ההמלצות המתגבשות

? 1 הקמת רשות עצמאית שתסדיר העסקת עובדים זרים

? 2 כריתת הסכמים עם ארצות המוצא של העובדים

? 3 התניית ההיתרים בכך שאין ישראלים שיבצעו את העבודה

?4 קביעת תקנות לשכר מינימום לעובדים הזרים

5 קידום המיכון בחקלאות