02-06-2008

מאת: דרור מרום, Nfc

ועדת הכספים של הכנסת, בראשות ח"כ סטס מיסז'ניקוב, אישרה היום (ד', 28.5.08) שורת הקלות למעסיקי עובדים זרים בענף הבניין. לדברי נציגת משרד התמ"ת, עו"ד שושנה שטראוס, ההקלות נועדו לעודד ולהקל את ההתניידות של העובדים בין הקבלנים השונים. בדיון השתתפו היו"ר, וכן חברי הכנסת שי חרמש, ראובן ריבלין, יעקב ליצמן וניסן סלומיאנסקי.

על-פי התיקון שאושר, מעסיק ישלם אגרה על עובד המועסק אצלו רק לפי מספר הימים בפועל שעבד העובד, ולא כפי שהיה עד-כה – תשלום שנתי כולל. לפני השינוי, גם אם הייתה הפוגה בעבודת העובד, המעסיק עדיין שילם אגרה שנתית מלאה. בנוסף, במידה והוחלפו עובדים אצל המעסיק, הוא לא ישלם אגרה על תקופת המעבר בין עזיבת עובד ותיק לקליטת עובד חדש, במידה והייתה כזו.