12-03-2015

ביום שלישי, ה- 17.3.2015, יתקיימו הבחירות לכנסת ה- 20, להלן נהלים הנוגעים להעסקת עובדים ביום זה.

 1. יום הבחירות הוא יום שבתון

סעיף 10 לחוק יסוד הכנסת קובע כי:

"יום הבחירות יהיה יום שבתון, אך שירותי תחבורה ושאר שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם".

לפיכך, חל איסור על העסקת עובדים ביום הבחירות, מלבד אלו המועסקים בענפים שמוגדרים כחריגים לסעיף זה.

 1. קבלת שכר ביום הבחירות

סעיף 136 לחוק הבחירות לכנסת קובע כי: "עובד שעבד אצל מעביד לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות, וכן עובד שעבד בעבודות יזומות אצל אחד המוסדות הציבוריים לפחות 14 ימים מתוך החודשיים שלפני יום הבחירות, ישלם לו המעביד את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות אילולא שבת."

משמעות הסעיף היא כי בעבור יום הבחירות זכאים העובדים לקבלת שכר רגיל, כאילו עבדו בפועל באותו היום, בתנאי שהועסקו מעל ל-14 ימים באותו מקום עבודה בסמוך ליום הבחירות.

 1. גובה השכר ביום הבחירות – 200%

על פי הנוהג המקובל, עובד שיועסק ביום הבחירות זכאי ל-200% מן השכר היומי בתמורה לעבודה ביום זה.

 1. חובת המעסיק לאפשר הצבעה

על המעסיק חלה חובה לאפשר לעובד המועסק ביום הבחירות לצאת ולהצביע ביום זה.

 1. זכויות עובדים שאינם בעלי זכות בחירה ביום הבחירות

מעצם הגדרת יום הבחירות כיום שבתון נגזר כי כלל העובדים, ללא הבחנה בין בעלי זכות בחירות לבין אלו שאינם זכאים לבחור, זכאים ביום זה לתנאים מיוחדים במידה והועסקו באותו מקום העבודה במשך למעלה מ-14 ימים. פירוש הדבר הינו שגם בני נוער, מהגרי עבודה ומבקשי מקלט

העומדים בתנאי החוק של העסקה של 14 יום מינימום, חלה על מעסיקיהם חובה לאפשר יום  שבתון או תשלום שכר בגובה  200% בעבור עבודה ביום הבחירות.

 

 1. פירוט רשימת הגופים שיפעלו כסדרם ביום הבחירות לפי אישור ועדת הבחירות
 • א. עובדי ועדת הבחירות המרכזית, מי שמבצע בעבורה תפקיד או מי שנותן לה שירות, וכן, לצרכי יום הבחירות בלבד, עובדי המפלגות, מי שמבצע בעבורן תפקיד או נותן להן שירות.
 • ב. שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק.
 • ג. בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים.
 • ד. מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות.
 • ה. שירותי התקשורת.
 • ו. מפעלי מים וחשמל.
 • ז. אספקת דלק והעברתו.
 • ח. תיאטראות, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים.
 • ט. עיתונות, רדיו וטלוויזיה.
 • י. הובלת לחם, פירות, ירקות ותוצרת חלב, ביום הבחירות עד השעה 11:00 לפני הצהריים.
 • יא. חנויות לממכר מזון בין השעות 06:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים (עד 6 שעות).
 • יב. אפיית לחם וייצור מוצרי חלב.
 • יג. בתי החולים ושירותי בריאות אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.
 • יד. כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם.
 • טו. שירותי קבורה.
 • טז. שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.
 • יז. בכל השירותים שפורטו לעיל תינתן לעובדים אפשרות להצביע.