Left Menu
זכותון כללי לעובדים ישראלים – מעודכן ינואר 2018

זכותון כללי לעובדים ישראלים – מעודכן ינואר 2018

שכר מינימום  לחודש עבודה במשרה מלאה (186 שעות), 5300.00 ₪, ליום עבודה לעובד המועסק 6 ימים בשבוע: 212.00 ₪, ליום עבודה לעובד המועסק 5 ימים בשבוע  230.77 ₪לשעה: 28.49 ₪. חישוב היקף משרה לעובדים לפי שעות  מס' שעות העבודה בשבוע X 4.3 (שבועות בחודש). את התוצאה  לחלק ב- 186 (שעות עבודה למשרה מלאה) מה שיוצא להכפיל […]

שכר מינימום  לחודש עבודה במשרה מלאה (186 שעות), 5300.00 ₪, ליום עבודה לעובד המועסק 6 ימים בשבוע: 212.00 ₪, ליום עבודה לעובד המועסק 5 ימים בשבוע  230.77 לשעה: 28.49 ₪.

חישוב היקף משרה לעובדים לפי שעות  מס' שעות העבודה בשבוע X 4.3 (שבועות בחודש). את התוצאה  לחלק ב- 186 (שעות עבודה למשרה מלאה) מה שיוצא להכפיל ב-100.  מתקבל אחוז המשרה.

מועד התשלום  לא יאוחר מה – 9  לחודש (עבור החודש הקודם). על כל יום איחור ניתן לתבוע פיצוי הלנת שכר.

הפסקות בעבודה  3/4 שעה הפסקה לאחר 6 שעות עבודה.  חצי שעה צריכה להיות רצופה. מעסיק יכול להוריד משכר העובד את זמן ההפסקה בתנאי שהוא רשאי לצאת ממקום העבודה. הפסקות קצרות לשאיפת אויר ולשירותים אינן על חשבון זמנו של העובד.

התלמדות וחפיפה    חובה לשלם לפחות שכר מינימום.

החזר הוצ' נסיעות   עד לסכום מקסימאלי של 22.60 ₪ ליום או מחיר חופשי חודשי – לפי התעריף הזול ביותר. עובד המועסק פחות ימים בחודש ישולם לו לפי תעריף הנסיעה בפועל ולא בחלוקת סכום החופשי חודשי.

שעות נוספות  לעובדים פחות משישה ימים בשבוע תוספת לשעות נוספות לאחר 8.6 שעות. לעובדים 6 ימים בשבוע לאחר 8 שעות. החישוב לפי מספר השעות באותו יום, ולא בחישוב חודשי או שבועי. שעתיים ראשונות – תוספת 25%. מעל השעתיים הראשונות – 50%.

שעות שבת וחג  36 שעות רצופות מכניסת השבת ועד צאתה. עובד בחג זכאי לגמול בשיעור 150% משכר יום עבודה, ובנוסף, ליום מנוחה חלופי. שתי שעות נוספות ראשונות בשבת – 175%. כל שעה נוספת מעבר לכך-200%.

משמרת לילה  כששעתיים מהמשמרת הן בין  22.00 ל- 6.00 בבוקר. כל שעה לאחר 7 שעות היא שעה נוספת.

חופשה שנתית  בשבוע עבודה בן חמישה ימים: 12 ימים נטו (ללא שבתות) בשנה במשך 5 השנים הראשונות ו-13 ימים בשנה הששית. לעובדים 6 ימים בשבוע: 14 ימים בחמש שנים ראשונות ובשנה הששית – 16 יום וכן הלאה.  תעריף יום חופשה בשכר חודשי – השכר הרגיל היום לו הגיע לעבודה. לעובדים לפי שעה  –  מחלקים את השכר המצטבר של 90 הימים שקדמו ליציאה לחופשה ב-90.  מועד היציאה לחופשה נתון לשיקול דעת המעביד, בתיאום עם העובד ובהתחשבות בצרכיו. בתום יחסי העבודה, עובד זכאי לקבלת פדיון כספי של ימי חופשה שלא נוצלו.

דמי מחלה  תשלום כנגד הצגת אישור רפואי. היום הראשון לא משולם. שני ושלישי 50% מהשכר היומי. רביעי ואילך, 100%.. עובדים לפי שעות: חישוב  ממוצע יומי של שלושת החודשים האחרונים. עובד צובר 1.5 ימי מחלה בחודש (18 לשנה) ניתן לצבור עד 90 ימים. אפשר לנצל חלק מדמי המחלה הצבורים במחלת בן זוג (6 ימים), הורה או הורה של בן/בת זוג שמלאו לו 65 שנה (6 ימים), מחלת ילד עד גיל 16 (8 ימים), לידה של – בת זוג (7 ימים).

דמי הבראה  עובד שהשלים שנת עבודה, זכאי לדמי הבראה בתעריף קבוע (378 ₪ ליום הבראה), המתעדכן פעם בשנה: לשנה הראשונה – 5 ימים,  שנייה ושלישית – 6 ימים לכל שנה, רביעית עד עשירית – 7 ימים לכל שנה. דמי הבראה נהוג לשלם בחודשי הקיץ. לאחר שנת עבודה, עובד שעבד חלק מן השנה זכאי לחלק היחסי של דמי הבראה. עובדים לפי שעות: גובה דמי ההבראה ייקבע ביחס להיקף המשרה.

דמי חגים  עובד בשכר חודשי זכאי מקבל שכר רגיל ללא קשר למספר ימי החג שחלו בחודש. עובד לפי שעות זכאי, לאחר שלושה חודשים, לתשלום  9 ימי חג בשנה, בתנאי שלא חלו ביום שבת. תעריף יום חג – שכרו היומי הרגיל של העובד, ללא תוספות.

עבודה בחג  עובד בשכר חודשי שהועסק בחג זכאי לגמול של 150% משכר יום עבודה ובנוסף ליום מנוחה חלופי, עובד לפי שעות שהועסק בחג זכאי לגמול של  150% משכר יום עבודה+ דמי החג (סה"כ 250%).

ימי אבל  לאחר שלושה חודשים זכאי עובד לתשלום 7 ימי אבל במקרה של מות בן משפחה מקרבה ראשונה.

פנסיה  עובד זכאי לתשלום פנסיה לאחר 6 חודשים. אם יש קרן פנסיה מעבודה קודמת – לאחר 3 חודשים ומתחילת העבודה. בהפסקת עבודה יש לדרוש מהמעסיק  טופס 161 (שחרור הפנסיה לידי העובד).

פיצויי פיטורים  לעובדים שהועסקו מעל שנה, שפוטרו או שעבודתם הופסקה בשל הרעה מוחשית בתנאי עבודה; מצב בריאותי; במהלך 9 חודשים מיום הלידה; מעבר למרחק העולה על 40 ק"מ ממקום העבודה לצורך הצטרפות לבן-זוג המתגורר שם, מעבר לישוב חקלאי/ עיר פיתוח ל-6 חודשים לפחות, פטירת מעסיק/עובד, פשיטת רגל של מעסיק; התפטרות בעקבות התגייסות לצה"ל /שב"ס/ משטרה; אי חידוש חוזה ללא התראה של  שלושה חודשים לפני סיום החוזה; הגעה לגיל הפרישה; מי שהתריע בפני המעסיק (בכתב) שלא קיבל את זכויותיו לפי חוק.. מועד תשלום:   עם הפסקת יחסי העבודה.

חישוב פיצויי פיטורים  לעובדים בשכר חודשי: שכר אחרון כפול מספר שנות עבודה + חודשי העבודה בחלק מן השנה. לעובדים לפי שעות:  ממוצע  השכר ב- 12 החודשים האחרונים כפול מספר שנות עבודה +  חודשי עבודה בחלק מן השנה.  בסיס החישוב הוא שכר היסוד ללא שעות נוספות והוצ' נסיעות.

הודעה מוקדמת לפיטורים  בכתב בלבד עם ציון תאריך כתיבת המכתב והתאריך בו תופסק העבודה בפועל. עובד בשכר חודשי –  במהלך השנה הראשונה – יום לכל חודש עבודה בששת החודשים הראשונים ויומיים וחצי לכל חודש עבודה מהחודש השביעי (בנוסף לשישה). לאחר שנה מלאה – חודש. עובד בשכר שעתי –  במהלך השנה  הראשונה – יום לכל חודש עבודה. לאחר שנה  – שבועיים.  במהלך השנה  השנייה- שבועיים ועוד יום נוסף לכל שני חודשי עבודה בשנה זו. במהלך השנה השלישית –  שלושה שבועות ועוד יום נוסף לכל שני חודשי עבודה בשנה זו. לאחר שלוש שנים ואילך  – חודש הודעה מוקדמת.

תשלום עבור הודעה מוקדמת  העובדת זכאי לפיצוי כספי אם המעביד לא נתן הודעה מוקדמת כחוק,  במקרה בו העובד לא נתן הודעה מוקדמת כחוק, רשאי המעביד לנכות מכל סכום שיגיע לעובד, סכום השווה לשכר הרגיל שהיה מקבל עבור תקופת ההודעה המוקדמת שלא עבד בה. המעביד יכול לבחור אם להעסיק עובד במהלך תקופת ההודעה המוקדמת או לא- אך בכל מקרה חייב לשלם עבורה. לא ניתן לקזז מימי ההודעה המוקדמת ימי חופשה וימי מחלה.

שכר ותנאי עבודה  המעביד מחויב לתת הודעה בכתב על השכר ותנאי העבודה, וזאת לא יאוחר מתום החודש הראשון לעבודה. נעשה שינוי בתנאים – ייתן המעסיק לעובד הודעה בכתב על השינוי.

התיישנות להגשת תביעות לביה"ד לעבודה   ניתן להגיש תביעה עד 7 שנים מהיום בו נוצרה החובה לשלם.

החריגים: פדיון חופשה – ניתן לתבוע רק עבור שלוש השנים האחרונות לעבודה. את התביעה צריך להגיש עד שלוש שנים מיום שהייתה חובה לשלם. דמי הבראה – מי שעדיין עובד, יכול לתבוע דמי הבראה עבור שבע שנים האחרונות. מי שעבודתו  נפסקה, יכול לתבוע רק  עבור השנתיים האחרונות.

חשוב לדעת!

  • לעובדים שאינם בוטחים ברישום המעסיק מומלץ לצלם את כרטיס הנוכחות מדי חודש. אם אין כרטיס או שלא ניתן לצלמו, כדאי לנהל רישום  נוכחות יומי (שעת התחלה וסיום), למקרה של מחלוקת לגבי מספר השעות.
  • בכל בעיה בעבודה – יש לפנות למעסיק בכתב (הודעה על חופשה, הודעה מוקדמת לפיטורים). מה שנאמר בעל פה קשה להוכיח.
  • תלונות למחלקת האכיפה במשרד התעסוקה: אי תשלום שכר מינימום, שעות נוספות, אי מתן חופשה בתשלום, הטרדה מינית, פיטורי עובדת בהיריון, אי מתן מכתב הפסקת עבודה. הכתובת: רח' סלמה 53 תל אביב; טלמסר: 1-800-354-354; פקס 03-5125216.
נגישות