02-07-2018

חברות הבנייה "המובילות" במספר ההרוגים בתאונות עבודה בבניין במחצית הראשונה לשנת 2018:

'שיכון ובינוי – סולל בונה'

'דונה חברה להנדסה ובנין'

אצל כל אחת מחברות אלו התרחשו שתי תאונות עבודה קטלניות בין החודשים ינואר עד יוני 2018. (פירוט התאונות בהמשך)

באופן מתמיד אנו מצביעים בפניכם על כשלון הרשויות בהגנה ושמירה על חיי עובדי הבנין.. כשלון המשתרע על כל התחומים: אכיפת חקיקת הבטיחות; חקירת תאונות העבודה; מיצוי הדין עם קבלנים עבריינים; הרתעת חברות קבלניות בקנסות ו/או בשלילת 'רשיון קבלן' ועוד..

נכון להיום אף אחד מהתחומים הנ"ל אינו מתפקד כראוי. כך קורה שבפועל חברות הבנייה חומקות מאחריות. מאחריות פלילית ומאחריות ציבורית.

אך החברות צריכות לדעת שאם הן לא שומרות על חיי עובדיהם ועוברי האורח ברחוב, הציבור ידע על כך. הוא ידע את שמותיהן. הוא ידרוש שצדק ייעשה.

פרויקט איסוף הנתונים אודות תאונות העבודה בבניין, של פרויקט "נרתמים", אליו שותפים "קו לעובד", "מען" ו"הטלוויזיה החברתית", מאפשר לנו לדרג עבור תקופה זו את החברות בהן היו תאונות קטלניות, שעלו בחיי אדם. לטובת ציבור העובדים כולו.

יצוין כי אין בידינו הכלים לדעת מה היו הגורמים לתאונה, דבר שהינו באחריות המשטרה ומנהל הבטיחות במשרד העבודה. עם זאת, העובדות הן שבכל אחת מחברות הבנייה הללו התרחשו שתי תאונות קטלניות שעלו בחיי אדם רק במחצית הראשונה של 2018!

לפירוט המלא:

באתרי בניה בביצוע קבוצת 'שיכון ובינוי – סולל בונה', נהרגו שני עובדים בתאונות עבודה:

בתאריך 2.1.2018 נהרג בהאא' כנאנה, בן 19, מכפר יפיע, באתר לבניית דיפו הרכבת הקלה בפתח תקווה. כנאנה ז"ל נפל מגובה כתוצאה מהתהפכות במת הרמה – מנוף נייד – עליה עבד. https://goo.gl/K56YW5
בתאריך 7.5.2018 נהרג צ'ו ז'ונג, בן 38, אזרח סין, באתר בניה ברח' האטום בירושלים. ז'ונג ז"ל נפל מגובה של כ-40 מטר אל תוך בור על מוטות ברזל. https://goo.gl/ZNcgNF

באתרי בניה בביצוע 'דונה חברה להנדסה ובנין', נהרגו שני עובדים בתאונות עבודה:

בתאריך 6.2.2018 נהרג מועתסם עז א-דין, בן 23, ממזרח ירושלים, בפרויקט "דונה באגמים" באשקלון. עז א-דין ז"ל נפגע מדוד בטון שנפל עליו ממנוף.https://goo.gl/cuuaj7
בתאריך 26.6.2018 נהרג עאטף כבהא, בן 41, מעין א-סהלה (ואדי עארה), באתר בניה בחריש. כבהא ז"ל נפל מגובה של כ-3 קומות. https://goo.gl/9sSYzJ

* לדוח המלא: http://bit.ly/2z1synI