18-10-2007

מאת: רותי סיני, הארץ

 

שתי חברות האבטחה הגדולות במשק – חברת השמירה ומודיעין אזרחי – עתרו באחרונה נגד מוסדות השלטון המקומי בטענה כי בחרו במכרזים חברות שהציעו מחירי הפסד שאינם מאפשרים להן לשלם למאבטחים כדין. עד כה נהגו קבלני שמירה להתלונן על כך שנבחרות רק חברות שמציעות את המחיר הנמוך ביותר, גם כשידעו שהמחיר לא מאפשר לשלם כדין, אבל במקום להיאבק העדיפו להוריד מחירים ולפגוע במאבטחים. השינוי בהתנהלותן נובע, בין השאר, מלחץ ציבורי ומהסנקציות שנקטו נגדן בשנה האחרונה החשב הכללי באוצר וועדת רישוי במשרד המשפטים על הפרת זכויות עובדים.

מודיעין אזרחי, שחויבה על ידי החשב הכללי לשלם למאבטחים שלה הפרשי שכר והטבות בשווי מיליוני שקלים, עתרה נגד איגוד ערים דן על שבחר במכרז חברה שהציעה מחיר הפסד ולפיכך תיאלץ לפגוע בעובדיה. בעתירה נטען כי ועדת המכרזים ידעה שהמחיר שהציעה חברת "כוח עוצמה" אינו ראוי משום שהזמינה חוות דעת מרואה חשבון שכתב, כי המחיר "נראה לכאורה לא סביר, בהנחה של קיום הוראות החוק".

עוד מציינת העתירה כי חברת עוצמה זכתה במחיר ממוצע של כ-26 שקלים לשעה, בעוד שלפי הוראות החשב הכללי, המחייבות את משרדי הממשלה ואת השלטון המקומי, עלות המינימום של שעת שמירה היא 27.63 שקלים, סכום שאינו כולל רכיבים רבים אחרים שבהם מחויב קבלן השמירה, כגון ביגוד, ציוד, נשק, הכשרה, מזון, ואינו כולל גם את רווח הקבלן.

"הגשת העתירות מלמדת כי החברות התחילו להפנים שיש למצוא את מקור הרווח אצל מזמין השירות ולא אצל העובדים", אומר עורך הדין ערן גולן, חבר הנהלת "קו לעובד", שהגיש בשנים האחרונות תביעות רבות בשם עובדים נגד שתי החברות. "אנו מקווים כי מדובר בתחילה של שינוי מגמה בענף השמירה. ישנו רף מחירים מינימלי שגם תחרות חופשית אינה מאפשרת ירידה ממנו".

העתירה השנייה הוגשה על ידי חברת השמירה נגד עיריית טבריה והחברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי על כך שזיכו במכרז שתי חברות שהגישו הצעות מחיר נמוכות מאלה של חברת השמירה, הטוענת שהצעתה היא היחידה המאפשרת לעמוד בחוק.