26-08-2007

מאת: רותי סיני, הארץ

חברות שמירה שיבקשו לחדש את רישיונן ל-2008, יידרשו להמציא למשרד המשפטים הצהרה על כל התביעות שהגישו נגדן מאבטחים במהלך השנה הנוכחית. בנוסף, יידרש פירוט מגורמי האכיפה על תלונות, חקירות, כתבי אישום ופסקי דין נגדן על הפרת חוקי עבודה. הדרישה חסרת התקדים מעוררת סערה בענף השמירה.

"הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה החליטה כי לנוכח החשיבות אותה היא מייחסת להפרת חוקי מגן בעבודה על ידי מעסיקים, יש בהפרת חוק המגן כדי להשפיע על החלטותיה בנושא חידוש רישיונות", כתבה הוועדה בחוזר שהפיצה השבוע למאות חברות.

החברות נדרשות לספק לוועדה בתוך 30 יום תצהיר מרואה חשבון או ממנהל החברה על התביעות שהוגשו נגדן לבתי הדין לעבודה החל מה-1 בינואר, ומסמך מאגף האכיפה במשרד התעשייה, מסחר ותעסוקה על הליכים משפטיים שננקטו נגדן, אם בכלל, מאז ינואר. "עיכוב במענה על ידי התאגיד יהיה בו כדי להשליך על מועד חידוש הרישיונות", כתבה הוועדה.

"הדרישות לא לגיטימיות"

איגוד חברות האבטחה בישראל שיגר השבוע מכתב חריף לוועדת הרישוי שבו כפר בזכותה להתנות חידוש רישיונות בעמידה בחוקי עבודה. "הוועדה חרגה מסמכותה והדרישות שלה לא לגיטימיות", אומר מנכ"ל האיגוד, פיני שיף. האיגוד גם קובל על כך שהוועדה לא התייעצה עם החברות לפני שפירסמה את הוראותיה.

שיף אמר שדרישת הוועדה משולה למצב שבו אדם יבוא לחדש רישיון נהיגה וידרשו ממנו אישור ששילם מזונות לגרושתו. "ישנה חוסר זיקה מוחלטת בין התנאים שהוצבו לבין העניין עצמו, שהוא מתן רשיון עיסוק", אמר. עוד הסביר שיף, כי הדרישה לרשימת תביעות אזרחיות אינה הוגנת משום שייתכן שהתביעות יידחו בבית המשפט. "על סמך תביעה שאולי תידחה לא יקבלו רישיון?" הוא שואל. האיגוד דרש מהוועדה שתיסוג בה מדרישותיה ולא – יפנה לבג"ץ.

החלטת הוועדה נובעת מדרישה שהציגה עמותת "קו לעובד" בשנתיים האחרונות, למנוע את חידוש רישיונה של חברת "השמירה" לנוכח מאות תביעות שהוגשו נגדה. הוועדה אמנם דחתה את הדרישה וחידשה את רישיונה של חברת "השמירה", אבל התנתה חידוש עתידי בהוכחה שהחברה מממנת פנסיה לעובדיה ומפרטת את התביעות שהוגשו נגדה. "קו לעובד" וח"כ שלי יחימוביץ (עבודה), הפעילו על הוועדה לחץ כדי שתטיל את אותם התנאים על כלל החברות.