21-02-2008

מאת: רותי סיני, הארץ

חברת כוח האדם שבאמצעותה מועסקים עובדי החפירות של רשות העתיקות הצהירה, כי לא פיטרה 15 עובדים שעתרו נגדה לבית המשפט ולא תפגע במתכונת העסקתם.

החברה, "בריק ניהול וייזום פרויקטים", הצהירה עוד כי העובדים יזומנו כשיידרשו עובדים לחפירה בירושלים. ההצהרה נמסרה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, בתגובה לבקשת העובדים לצו מניעה נגד פיטוריהם. היא קיבלה תוקף של פסק דין.

הפועלים הועסקו שנה עד חמש שנים בחפירות בארץ. באוקטובר פנו ל"קו לעובד" וסיפרו שאינם מקבלים הטבות סוציאלית והמעסיק מבצע ניכויים אסורים בשכרם. אחרי שהתלוננו קיבלו הודעה שאין בשבילם עבודה. העובדים יגישו תביעות נגד החברה.