02-11-2017

שתפו שכולם ידעו: אם אתם עובדים באבטחה ושמירה, והחלטתם לעזוב, והחברה בה אתם עובדים החליטה להתנקם בכם ולדרוש מכם את כספי ההכשרה שלכם, אז עמדתנו היא שאסור לה.

זה מה שעשתה חברת מודיעין אזרחי בע"מ, היא בפועל לא הרשתה לעובד שעבד אצלה עשרה חודשים בלבד לעזוב.

איך היא עשתה זאת? היא ביקשה ממנו החזר על 21,000 שקלים, הכסף שלטענתה שילמה כדי לשלוח אותו להשתלמות מקצועית, זאת אומרת לקורס מאבטחים.

צו ההרחבה בענף השמירה אוסר על מעסיק לנכות תשלום בגין הכשרה, ומודיעין אזרחי החליטה שעל מנת לעקוף את הוראות הצו היא תגיש תביעה כנגד העובד בבית לעבודה.

קו לעובד תילחם ב"שיטת מצליח", בתקווה שגורמת לעובדים שיחששו לעזוב מקום עבודה שלא מתאים להם בגלל חרב הקנס על צווארם. אמרנו כבר שהוגשו נגדה בשנים החולפות בבית הדין לעבודה למעלה מ-500 תביעות, בשל הפרת זכויות?

בימים אלו הגיש עובד השמירה הנתבע, באמצעות עו"ד מהמחלקה המשפטית בעמותת "קו לעובד" כתב הגנה בתביעת "מודיעין אזרחי בע"מ", מעסיקת –ענק בתקווה שהשיטה הזו, שכובלת עובדים בכוח ובניגוד לדין – תפסיק להצליח.