31-08-2010

מאת: תני גולדשטיין, YNET

התמ"ת הקים יחידה חדשה שתטפל אך ורק בעבירות בטיחות במקומות עבודה, תטיל קנסות על עברייני בטיחות ותעקוב אחרי חקירת תאונות. המפקח על הבטיחות בתמ"ת: מקרים רבים של פועלים בניין שנהרגים נובעים מרשלנות. מנהלי עבודה שולחים פועלים זרים בלי הכשרה לטפס לגובה והם נהרגים במקום" .

התמ"ת מעסיק היום כ-100 פקחים המשגיחים על חוקי העבודה, כמו שכר ושעות עבודה, וכ-37 פקחים לבטיחות בעבודה. הפקחים עוסקים במקביל במתן רישיונות עסק, בקרות תקופתיות ופיקוח על עבירות בטיחות – והתוצאה היא שאין להם די משאבים לחקור תאונות עבודה ולטפל בהם, והטיפול בעבירות בטיחות הוא אטי ולא יעיל. זאת, אף שהתמ"ת מוציא כ-800 צווים בשנה להפסקת עבודה עקב תאונות ומחלות, ומספר הצווים גדל והולך משנה לשנה. שמונת הפקחים שיקימו את היחידה החדשה מועסקים ביחידת הפיקוח הישנה, וסיימו היום קורס שעברו לקראת תפקידם החדש.

היחידה החדשה תוכל למקד ולשפר את הטיפול בתאונות, לעקוב אחרי ההליכים הפליליים ולזרז אותם, ואף להטיל קנסות במקום על מעסיקים שמבצעים עבירות בטיחות. בראש היחידה החדשה תעמוד המפקחת שרון בן גל.

"המוקד העיקרי של תאונות עבודה הוא בענף הבנייה", אומר ל-ynet המפקח הראשי על העבודה בתמ"ת, יורם אלעזרי, "בתעשייה, כהכללה גסה, שומרים על חוקי הבטיחות, ולכן יש שם יחסית מעט תאונות עבודה, אף שגם שם יש מה לשפר. בענף הבניין, לעומת זאת, אנחנו מטפלים לעתים קרובות מדי בתאונות קשות שרבות מהן נגמרות במוות, בעיקר עקב נפילות של פועלי בניין ממקומות גבוהים".

"חלק ניכר מתאונות העבודה, בעיקר בענף הבניין, נובע מרשלנות", מוסיף אלעזרי, "זאת, בשל שימוש בציוד מיושן למיגון אישי, ריתמות ישנות או פגומות או פועלים שמטפסים בלי ריתמות בכלל, פועלים בלי קסדות, ופועלים שמטפסים לגובה בלי שהוכשרו לכך בכלל. מדובר לרוב בפועלים זרים, שלחלק מהמעסיקים לא כל כך אכפת מהם. חקרנו הרבה מקרים של פועלים שהגיעו לארץ, התחילו לעבוד, ומיד התחילו לטפס לגובה, בלי הכשרה ובלי תידרוך, ונהרגו מיד. הכשרה, הדרכה וציוד של הפועלים היו מונעים רבות מהתאונות. היחידה החדשה נועדה לפקח ישירות על אתרי הבנייה הבעייתיים כדי לשנות את המצב".

"בעיה נוספת קיימת בענף המחצבות. יש הרבה עובדים בשיש, שנחשפים לאבק סיליקה ולוקים במחלות קשות, בגלל שהמעסיקים לא מקפידים להרטיב את האבנים לפני שחותכים אותם. אנחנו עושים בימים אלה מבצע גדול להגביר את האכיפה בנושא ולהביא לכך שהמחצבות יעבדו 'על רטוב' ולא 'על יבש'".

בנוסף, אנחנו מגבירים את הנוכחות במפעלים שעובדים עם חומרים מסוכנים, כדי לוודא שמקפידים שם על הוראות הבטיחות. מדובר בדברים די בסיסיים שמנהלי העבודה במפעלים מכירים אותם. עובדים במפעלים עם חומרים מסוכנים צריכים להצטייד במיגון, ברטיות ובמשקפי מגן. חלק מהמפעלים מקפידים על כך מאוד אבל חלק לא".

"הקמת היחידה מתווספת לרפורמה מבנית באגף הפיקוח ולגידול של 70% בתקניו", אומר בן אליעזר, "הקמת היחידה נובעת מלקחים מתאונות ומהעברת מידע רלוונטי לציבור לצורך הטמעה של לקחים אלה בשטח".

לידיעה ב YNET