08-07-2019
הידעתם?

לפני ביצוע כל עבודה יש לקבל הדרכה מהמעסיק – דרוש הדרכה זו!

חובתו של המעסיק למסור לעובד מידע עדכני בדבר הסיכונים במקום, ובפרט בדבר הסיכונים הקיימים בתחנת העבודה שבה מועסק העובד.

על המעסיק למסור לעובד הוראות עדכניות לשימוש, להפעלה ולתחזוקה בטוחים של הציוד, של החומרים ואודות תהליכי העבודה במקום.

על ההדרכה להתבצע על ידי בעל מקצוע מתאים

על המעסיק לוודא כי ההדרכה בדבר סיכונים הובנה והועברה בהתאם .
ההדרכה תתבצע אחת לשנה לפחות .