21-07-2019
נקווה שזה לא יקרה… אבל אם חלילה הייתה לכם או למישהו אחר תאונת עבודה – האחריות על דיווח לרשויות על תאונת העבודה היא של המעסיק.

בהתאם לחוק , חייב המעסיק לדווח מיד למפקח עבודה אזורי על כל פגיעה בעובד שהתרחשה בעת ביצוע העבודה, ושגרמה ליותר משלושה ימי אי כושר לעבודה.

אם נפגע עובד בתאונה ונפטר מאוחר יותר כתוצאה מן הפגיעה, יש לדווח על מותו, שוב, בנפרד. 

אם נפגעת בתאונת עבודה אך מעסיקך לא דווח על כך, או אם היית עד/ה לתאונת עבודה ולא ידוע לך האם דווח עליה, ניתן לפנות למפקח העבודה האזורי באזור בו נמצא מקום עבודתך.

רשימת מפקחי עבודה של משרד העבודה: https://employment.molsa.gov.il/About/Units/SafetyAndHealth/Pages/districts.aspx