21-05-2014

בשל פניות רבות לארגון "קו לעובד" בנוגע לזכאותם של מבקשי מקלט המקבלים זימונים למתקן הכליאה "חולות" לפיצויי פיטורין, לצד סירובם של מעסיקים רבים לשלם את אותם הפיצויים לעובדים בדומה לעובדים אחרים שאשרתם מסתיימת, הגישה העמותה חוות דעת מטעמה המציגה את עמדת הארגון בנושא.

על פי חוות הדעת "לא יכול להיות כל ספק, כי מעסיקים של מבקשי מקלט, ידעו כי ההסדר להעסקתם הינו חלקי, ארעי, שביר ביותר, וכי אינו בר-קיימא וקשה להיסמך עליו, ולו רק לתקופה מסוימת. גם כליאתם של מבקשי המקלט, אינה מאורע בלתי צפוי, למרבה הצער, באווירה הכללית בישראל ובבית המחוקקים.

מכאן, שכליאתם במתקן שהייה הינה מאורע צפוי ביותר למעסיקים, והפסקתם עבודתם הנובעת מכך מזכה את העובדים שנשלחו למתקן בפיצויי פיטורים מלאים."

.

לקריאת חוות הדעת  – זכאותם של עובדים המועברים לחולות לפיצויי פיטורים עקב העברתם למתקן.

.

.

ביום 16.6.14 נשלחה לארגון "קו לעובד" חוות דעת מטעם משרד הכלכלה, הקובעת כי מבקשי מקלט העוזבים את ישראל, או כאלה שקיבלו הוראה להתייצב במתקן חולות, זכאים לפיצויי פיטורים. עוד קובעת חוות הדעת כי מבקשי המקלט זכאים לקבל גם את כספי הפנסיה שלהם לפני עזיבתם את הארץ.

בחוות הדעת, עליה חתומה עו"ד איריס מעיין, הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה במשרד הכלכלה, נכתב כי "אדם שהסתנן לישראל מסיבות השמורות עמו, שהה כאן ועבד כאן במשך תקופה באשרת שהייה זמנית שלא לצורך עבודה, וביום מסוים ביקש להפסיק עבודתו כי ביקש לצאת מרצונו מישראל או כי קיבל הוראה להתייצב במתקן השהייה בחולות — עד אשר יוחלט בעניינו או שיצא מישראל מרצונו, יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורים".

למעשה, חוות הדעת נוגעת לרוב המכריע של מבקשי המקלט מאריתריאה וסודאן, המחזיקים באשרת שהייה זמנית, אותה הם מחדשים מדי כמה חודשים ועליה נכתב כי אינה מהווה רישיון עבודה.

.

לקריאת חוות הדעת: החובה לשלם פיצויי פיטורים בנסיבות של הפסקת יחסי עבודה על רקע סיום אשרת שהיה

.

לכתבה שהתפרסמה בנושא ב-18.6.2014 בעיתון "הארץ", אליה התראיינה נועה קאופמן, רכזת תחום פליטים ומבקשי מקלט בארגון " קו לעובד" – "מבקשי מקלט זכאים לפיצויי פיטורים מהמעסיק אם יזומנו למתקן חולות"