15-11-2010

מאת: עידית לבוביץ', רכזת תחום סיעוד

ש' הגיעה לישראל מנפאל בספטמבר 2008 על מנת לעבוד בה בתחום הסיעוד.
היא שילמה 9,000$ דמי תיווך בתמורה לקבלת אשרת עבודה בישראל כשהיא משאירה מאחוריה את ביתה בת השש אצל אימה. עם הגיעה לישראל החלה לעבוד אצל מעסיקה ובמהלך חודש מרץ 2009, חלתה בשחפת.
ש' אושפזה בבית החולים ושהתה שם כשלושה שבועות. לאחר שחרורה מבית החולים פוטרה ש', בעקבות מחלתה. ש', שנשארה ללא עבודה וללא שכר ונאלצה לגור עם 15 שותפים נוספים בדירה בתל אביב. לאחר מחלתה נחה ש' מספר חודשים ושבה לעבוד במהלך חודש ספטמבר 2009.
משמצאה מעסיק חדש, פנתה ש' יחד עם מעסיקה, להסדרת מעמדה אך משרד הפנים סרב לאשר את המשך שהייתה של העובדת בישראל בטענה כי העובדת לא עבדה במשך תקופה ארוכה, "באשמתה המלאה".

תיקה של העובדת הועבר לטיפולה של עו"ד יוהנה לרמן, עו"ד חיצונית מטעם "קו לעובד" שעתרה בשם ש' לבית המשפט.
ביום 7.11.2010 התקבל פסק דין בו חויב משרד הפנים במתן אשרת עבודה לש' והוחלט כי תקופת הדיונים בבית המשפט לא תחושב לש' במספר חודשי העבודה שנותרו לש' בישראל. בנוסף, פסק בית הדין, החזר שכר טרחה מלא לש' ובא כוחה, כמו גם החזר מלא עבור האגרות ששולמו.

במקביל מסייעת עמותת קו לעובד לעובדת לקבל את כל הזכויות המגיעות לה על פי חוקי העבודה בישראל שכן מעסיקה האחרון הלין את שכרה ולא שילם לה זכויות סוציאליות.