04-02-2019

כמה שכותרת זו מזעזעת, מזעזע יותר כי חמישה עובדים אלו אינם מקרי קיצון נדירים. הם נציגים של תופעות רחבות מאוד, מודלים מסוכנים של העסקה עליהם ארגוני החברה האזרחית, ובראשם קו לעובד והמוקד לפליטים ולמהגרים, מתריעים זה שנים. מודלים שדרכם לעבדות מודרנית קצרה והמגמה בשנתיים האחרונות היא להרחיבם. חובת המדינה היא למנוע תופעות שמהוות עבדות מודרנית גם על פי פסיקת בית המשפט. תופעות שלצערנו אנו עדים להן יום יום ב"קו לעובד", ובהן: תשלום דמי תיווך אסטרונומיים, כבילה למעסיק, צמצום ניידות עובדים. כל זאת יכול להיעשות על ידי אכיפה ופיקוח במקומות בהם נמצאות ונמצאים העובדות והעובדים שכולם יודעים שהם חשופים מכל לעבדות מודרנית, לא פחות.

לכתבתו של יהושע ג'וש בריינר ב"הארץ"

(תמונת אילוסטרציה: [IITA, Flicker,[CC BY-NC 2.0)