05-06-2014

עו"ד מיכל תג'ר מקו לעובד מספרת כי ההגבלות החדשות על עובדי הסיעוד, שאושרו לאחר דיון שטחי בכנסת, צפויות ליצור מכבש אדיר של לחצים וכפייה על מהגרות ומהגרי העבודה, לרסק את הכוח המיקוח המועט ממילא שלהם ולהרחיב תופעות של ניצול ופגיעה בזכויות.

מתוך הטור: " בדיון זה, שוסו שתי אוכלוסיות חלשות זו בזו: מהגרות העבודה, המועסקות בעבודה מפרכת, מבודדת ותובענית, מסביב לשעון, והמטופלים – קשישים ונכים שמדינת ישראל פועלת, גם בתקנות אלה, לשכנעם כי המזור לכל בעיותיהם יימצא בעוד ועוד אמצעי כפייה על עובדותיהן נעדרות כוח המיקוח. הצבת שתי האוכלוסיות הללו זו מול זו נועדה לטשטש את האמת המרה: אין מדובר בשני צדדים למתרס, אלא בשותפים לגורל עגום. גורל שאותו מכתיבה מדיניות הממשלה אשר מתנערת מחובותיה לקיים מדיניות רווחה נאותה, ומשיתה את הטיפול הסיעודי על קיפוח זכויות היסוד של מהגרות העבודה."

לקריאת הטור המלא באתר YNET:

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4490612,00.html