05-06-2014

חנה זהר, מייסדת ארגון "קו לעובד", מספרת בטור דעה שפורסם בעיתון דה מרקר כי משרד התמ"ת בעבר ומשרד הכלכלה כיום אינם אוכפים את חובת הדיווח על תאונות עבודה, למרות שיש בידם סמכות להעניש את מי שמפר את הוראות הפקודה.

מתוך הטור: "עד נובמבר אשתקד 900 איש נפגעו בעת עבודתם בבניין – עלייה של 14% במספר הנפגעים המדווחים לעומת 2012 – כך על פי דו"ח מחלקת המחקר בכנסת על תאונות עבודה בענף הבנייה, שהוזמן על ידי הוועדה המיוחדת לפניות הציבור, לקראת דיון שנערך באחרונה. עם זאת, בדו"ח מצוין כי לא ניתן לאמוד את מספר הנפגעים המדויק, והנתונים המוצגים במסמך מסתמכים על תאונות המדווחות למוסד לביטוח לאומי לצורך הגשת תביעה…"

לקריאת הטור באתר דה מרקר :   http://www.themarker.com/opinion/1.2236463