31-03-2010

מאת: מיקי פלד, כלכליסט

משרד התמ"ת מגביר את אכיפת חוקי הבטיחות במקומות עבודה. ל"כלכליסט" נודע כי אחרי החגים יקים המשרד יחידת חוקרים חדשה שתתמקד בפן הפלילי של הפרות בטיחות בעבודה מצד מעסיקים. בתחילת השבוע אישר מנכ"ל המשרד שרון קדמי את הקמתה של היחידה בתוך אגף הפיקוח על העבודה.

במקביל מתכוננים במשרד להוצאת מכרזים לנותני שירות במיקור־חוץ לטובת הגברת הפיקוח בנושא. במשרד הוחלט כי בשלב הראשון תוקם היחידה במסגרת תקני כוח האדם הקיימים. בינתיים החל משא ומתן עם משרד האוצר על תוספת של כ־40 תקנים ל־50 המפקחים הקיימים באגף.

אגף הפיקוח על העבודה בתמ"ת אחראי על יישום ואכיפת חוקי ופקודות הבטיחות במקומות עבודה. האגף מבצע הדרכות באמצעות המוסד לבטיחות וגהות, ומפקח על שימוש בטיחותי בציוד במפעלי תעשייה, באתרי בנייה ובענפים נוספים. כמו כן, עובדי האגף עוסקים בבירור נסיבות של מחלות בקרב עובדים, כגון שאיפת חלקיקים וחומרים כימיים. במקרה של הפרות בטיחות קשות מצד מעסיקים, בידי המפקחים נתונה סמכות ענישה פלילית שיכולה להגיע עד לקנס בגובה חצי מיליון שקל ומאסר של חצי שנה.

היחידה החדשה תתמחה בביצוע חקירות בטיחות שיש בהן חשד למעשה פלילי. בכך, אומרים במשרד התמ"ת, תתאפשר עבודה יעילה יותר, כאשר המפקחים יבצעו פיקוח ופעילות מינהלית והחוקרים יבצעו חקירות פליליות, האמורות להגביר את הענישה וההרתעה.
מיקור־החוץ במסגרת אגף הפיקוח על העבודה נועד בעיקר לעקיפת המכשול הקשה ביותר בדרך לשינוי ארגוני ביחידה ממשלתית – התנגדות משרד האוצר להוספת תקני כוח אדם. האוצר נוהג להתנגד לתוספת התקנים בשל עלותם הגבוהה יחסית של עובדי המדינה.

"אגף הפיקוח על העבודה צריך שינוי מקצה לקצה", הסביר קדמי ל"כלכליסט". "הוא היה צריך לבצע גם חקירות וגם עבודה שוטפת של פיקוח, וזה בלתי אפשרי עם מספר המפקחים הנוכחי באגף".

לכתבה ב"כלכליסט"