18-06-2018

"ישראבלוף". כך הגדיר היום יו"ר וועדת הפנים וח"כ יואב קיש את המחדל בו למעשה המדינה החליטה על חוק, חוק הפיקדון אשר גוזל ממבקשי המקלט 20% ממשכורתם, רק שבפועל למרביתם הכספים אינם מופקדים להם על ידי המעסיקים.
חוק הפיקדון חוקק לפני כשנה, אך הכספים עדיין אינם מופקדים. לפני למעלה מחודש וחצי נערך דיון בנושא בכנסת במטרה לטפל בעניין בדחיפות, אך ראו זה פלא מה קרה מאז? נמצא תירוץ והוא סכסוך עבודה עם המפקחים ברשות האוכלוסין וההגירה, שלא עומדים לטענתם בעומס המשימה הנוספת שהוטלה עליהם, ולכן החוק לא נאכף.
בקיצור הכול מגולגל תמיד על העובדים – במקום שהמדינה תיקח אחריות על המשמעות של יישום החוק, היא מפילה את האחריות על העובדים. ומה הציע קיש? כמובן להמשיך ולפגוע בזכויות עובדים ולקחת עובדי קבלן כדי ליישם את משימת הפיקוח על החוק המיותר והפוגעני: "מבחינתי תעסיקו חברה חיצונית" אמר וסכם.
במהלך הדיון הועלו סוגיות משמעותיות אחרות, שלא זכו למענה. נועה קאופמן, רכזת תחום פליטים ב"קו לעובד" התריעה כי כל החקיקה המבקשת להקשות על העסקת מבקשי מקלט, בראשה היטל המס על מעסיקים, ואי אכיפת הפרשת כספי הפיקדון, תתגלגל לכיסו של משלם המיסים : "מאז הדיון הקודם, אשר ארע בגלל קריסת חברת "זרוע הזהב", עוד חברות מכריזות על פשיטות רגל. אנחנו בנקודה קריטית בה הרבה עסקים הולכים לקרוס. כל הכסף שנלקח על ידי המעסיקים, הולך להתגלגל חזרה אל קופת המדינה שתצטרך לפצות את העובדים. המדינה יצרה כדור שלג שהיא אינה יכולה להתמודד אתו".

[CC-BY-SA-4.0: Rudychaimg, Wikimedia]