30-03-2009

מאת: נריה מרק, קו לעובד

בחודש שעבר פרסמנו באתר מקרה בו קבוצה של עשרות פליטים עבדו בעבודות ניקיון בגני התערוכה ולא קיבלו את שכרם. את המקרה העברנו לעיריית תל אביב שמייד פנתה לגני התערוכה. מנכ"ל גני התערוכה קבע איתנו פגישה בה ישתתפו גם מנהלי חברת הניקיון אשר סיפקה עבור גני התערוכה את שירותי הניקיון. המנכ"ל הבהיר כי נושא זכויות העובדים קרוב לליבו וכי כל העובדים יקבלו את שכרם. עוד אמר, כי החברה חתומה מולו על חוזה המותיר לו לעכב לה כספים ולהעביר אותם ישירות לעובדים במידה ופגעה החברה בזכויותיהם.

מיד עם קביעת הפגישה, התקשרו מנהלי חברת הניקיון בבקשה להיפגש איתנו ולנסות לפתור את הבעיות מבלי לערב את גני התערוכה. בפגישה שהתקיימה נכחו נציגים מהחברה, קבלן המשנה, שני נציגים מקבוצת העובדים ונציגת קו לעובד. המעסיקים חזרו על הטענה כי הקבלן שלהם העביר את כל הכסף לט.מ, אחד העובדים הסודנים, בכדי שיחלק בעצמו את השכר לעובדים אך הוא, לטענתם, השאיר את הכסף אצלו. אחרי צעקות והאשמות הבינו המעסיקים כי בכל מקרה העובדים לא קיבלו את שכרם וכי חובתם החוקית לדאוג לכך שהשכר יגיע לידם של העובדים ולא של שום נציג או קבלן. לאור זאת, נקבע כי לאחר שכל עובד ועובד יגיע למשרדנו למלא טופס 101 וידווח על מספר שעות עבודתו, ישולם להם השכר.

שלוש פעמים נקבע עם העובדים מועד לקבלת שכרם אך בכל פעם הגיעו המעסיקים בידיים ריקות. בפעם הרביעית הגיעו עם מעטפות מסודרות בתוכן תלוש שכר וכסף מזומן. העובד הראשון פתח את מעטפתו וגילה ששכרו אינו תואם למספר שעות עבודתו בפועל. לאחר עיון בתלוש, הסתבר כי ללא הסכמת העובדים נוכו משכרם שלושים שקלים בעבור אוכל שקיבלו בעבודה. שאלנו את העובדים אם מישהו מעוניין לקבל את השכר עם הניכוי והסברנו שהניכוי איננו חוקי וכי בכוונתנו להמשיך לסייע להם במאבק שיתחיל בפגישה בגני התערוכה ובמידת הצורך, ימשיך גם לתביעה משפטית. העובדים לא לקחו את השכר.

בפגישה בגני התערוכה אמרו המעסיקים שבכל יום חילקו לעובדים כמה ארוחות שכללו נקניקים, גבינות, חומוס ואפילו סיגריות. לכן, מן ההגינות יהיה לנכות לעובדים את הוצאות האוכל. העובדים לא מתכחשים שקיבלו אוכל, אמנם טוענים שקיבלו מנה אחת ביום של פיתה עם חומוס או לבן, אבל קיבלו. כששאלנו אותם אם ידעו שינכו להם מהשכר את הוצאות האוכל אמרו העובדים פה אחד שהקבלן הבהיר להם בפרוש כי לא ינוכה להם דבר. בסופה של הפגישה סוכם כי לא ינכו המעסיקים את הוצאות האוכל. ניכר היה כי ברגע שחברת הניקיון, שכבר מעל לארבע שנים עובדת עם גני התערוכה, ניצבה מול מזמינת השירות – גני התערוכה, לא היו לה ברירות רבות אלא לשלם כחוק.

יום למחרת הפגישה, הגיעו המעסיקים ושילמו למרבית העובדים כדין. חלק מהעובדים נאלצו לחכות יומיים נוספים וקיבלו את שכרם רק אז. אך עדיין נותרו מספר עובדים שלא הוצא עבורם תלוש לכן נקבע כי יקבלו את שכרם בשבוע שלאחר מכן. להפתעתנו ולהפתעת העובדים, שטרחו להגיע לקבל את שכרם בפעם השלישית (לפחות), סירבו המעסיקים להגיע לשלם. טענתם היא שגני התערוכה רשמו סך שעות עבודה שונה מזה שטוענים העובדים וכי שולם לחברה לפי השעות המדווחות על ידי גני התערוכה. כמו כן, טענו כי השכר ששילמו לעובדים עד כה כבר עבר את השעות שדווחו ולכן אינם מתכוונים להמשיך לשלם.

יש לציין, כי לא היה כל רישום מסודר של פרטי העובדים ופרטי שעות עבודתם מצד החברה או מצד גני התערוכה ולכן לא נותר אלא להסתמך על טענות העובדים. ההחלטה השרירותית של אי תשלום שכר לעובדים האחרונים מכיוון שקודמיהם קיבלו יותר מדי אינה תקינה ואינה חוקית. אם נושא זכויות העובדים כה קרוב לליבו של מנכ"ל גני התערוכה, מעניין מדוע אינו פועל להגנה עליהם.