05-05-2019

ביום שלישי האחרון צעדה למשרדנו פ', מבקשת מקלט מאריתריאה. היא גרושה ומגדלת לבד שני ילדים. פ' זכתה להקלה בפיקדון המנוכה ממשכורתה לפי חוק, אבל גרושה, אבי ילדיה, לא.
לכן הוא הפסיק לשלם מזונות, והיא הגיעה לכאן מכיוון שהם רצו לדעת האם במקום שהכספים שמנוכים ממנו ישכבו אצל המדינה, בקרן עלומה, לתקופה בלתי מוגבלת, הם יוכלו לעבור אליה לשם הטיפול בילדים. התשובה היחידה שיכולנו לספק לה, לצערנו, היא לא – המדינה מחזיקה את הכספים שיכולים להאכיל את ילדיה כערובה.

שחר אילן מכלכליסט קרא את הדו"ח החדש שלנו, "שוד ושבר – על הכשלים של חוק הפיקדון ויישומו", בדק את המידע המופיע בו ופרסם את ממצאיו הבוקר. מוזמנים לקרוא את הכתבה כאן.

הדו"ח שגיבשנו ביחד עם המוקד לפליטים ולמהגרים סוקר את השלכותיו ההרסניות של חוק הפיקדון ואת כשלונו הן מבחינת אכיפה והן מבחינת תוצאות בשטח. מוזמנים לקרוא את הדו"ח כאן.

ממאי 2017 נלקחים מכל משכורת של כל מבקש המקלט 20% משכרו. לא משנה כמה הם מרוויחים, לא משנה האם יש להם משפחות, האם הם ממתינים למענה בנוגע לבקשת המקלט שלהם, כמה שנים הם כבר חיים כאן באישור – עם אשרה מטעם המדינה – הכסף יורד.
בנובמבר החליטה המדינה בעקבות לחצים שלנו ושל השותפים שלנו למאבק לנכות לחלק מן העובדים – נשים, קשישים ואוכלוסיות מוחלשות אחרות, 6% במקום 20. גם כאן מדובר על מעט מדי, מאוחר מדי.

כתוצאה מכך עובדים מבקשי מקלט רבים קיצצו במזון, קיצצו בתרופות, הפסיקו לשלם ביטוח רפואי עבור ילדים שאינם חולים – כי עדיף לחם עכשיו מביטוח לבעיה שאולי תתרחש בעתיד.
החיים הפכו צפופים עוד יותר. משפחות החלו להכניס לביתן אנשים אחרים מקהילת מבקשי המקלט כדי להקל בתשלום שכר הדירה, וכך ילדות צעירות חוזרות לעתים לבית שמאוכלס באנשים לא מוכרים.

אבל המקרים בהם הכסף מוחזק על ידי המדינה הם לא הגרועים ביותר. המציאות הקשה מתבטאת בעשרות העובדים המגיעים מדי שבוע לפתחנו בתלונה כי הסכומים שנוכו מהם, אשר עבורם עבדו בעבודות קשות והרוויחו אותם ביושר בזיעת אפם – למעשה לא הופקדו מעולם בקרן ונותרו בכיסי המעסיקים. בדיקת כלכליסט חושפת שמדובר על כ-72% מהכספים. כעת עליהם – על העובדים, שכן המדינה לא נוקטת אצבע בנושא – להמשיך ולהשקיע זמן ומאמצים כדי לחייב את המעסיקים להפקיד את הכסף שאולי הם יראו בעתיד.

ביום שלישי הקרוב, ה-7.5, נופיע בבג"ץ ונטען שחוק הפיקדון לא מידתי, לא סביר ותוצאותיו הרסניות. עזרו לנו להעביר את המסר הלאה.