30-05-2019

בואו נשאל את חברת כוח האדם "סיירת חץ" שאלה בחשבון: אם ניכיתם בגין חוק הפיקדון לס', עובדת מבקשת מקלט שלכם, 9,429 שקלים חדשים לאורך 15 חודשי עבודה, אבל הפקדתם עבורה בקרן הפקדונות רק 1,922 שקלים, כמה כסף גזלתם מהפיקדון שלה? בואו נעזור לכם – גזלתם לה 7,507 שקלים חדשים. עגלנו לכם ל-7,500, שלא תחשבו שאנחנו קטנוניים.

כן, זה מה שעשתה חברת "סיירת חץ". ניכתה משכר העובדת את כל הסכומים הנדרשים על פי חוק, מה שהשאיר את העובדת, כמובן, עם הרבה פחות משכר מינימום. והחלק השני של החוק, שדורש להפקיד את הכספים עבור העובדת בפיקדון? טוב, את זה היא שכחה לעשות. והאם מישהו יאכוף מולה את החוק כדי לדאוג להפקדה ראויה? לא. המדינה חוקקה חוק שאין בכוונתה לאכוף אותו. וכסף שלא הופקד לא יחזור לעובדים.

מה זה אומר בשורה התחתונה? ס' – מבקשת מקלט מאריתראה אשר מתפרנסת בדוחק בדוחק מניקיון בהעסקה קבלנית, השתכרה מתחת לשכר מינימום. כמוה גם מבקשי מקלט רבים אחרים, וכל זאת בחסות "החוק". על הסכום שמגיע לה לקבל בעת יציאתה מהארץ היא תיאלץ להיאבק בעזרתנו בתקווה שנוכל לסייע לה להציל את כספה.