08-07-2018

אז זה המצב: חוק הפיקדון שלוקח 20% משכר מבקשי המקלט לא מעודד אותם לעזוב מרצון כמו שלכאורה מתיימרת המדינה, ההפך. בחמשת החודשים הראשונים של 2018 חלה ירידה של 40% במספר העוזבים מרצון לעומת אותה תקופה אשתקד. כך עולה מתגובת המדינה, לקראת הדיון בבג"צ בנושא בסוף החודש. לכתבה המלאה של לי ירון ב"הארץ".

מה החוק כן עושה? מגדיל את מספר העובדים העניים: 60% ממבקשי המקלט מרוויחים אחרי הורדת הפיקדון למטה משכר מינימום כקבוע בחוק. הם עובדים אך אינם מקבלים זכות בסיסית זו. הם נאלצים לקצץ בחינוך, רווחה, דיור ובריאות.

במקום להשתמש בכוחותיהם של מבקשי המקלט ולהעניק להם מערכת מקלט ראויה כנדרש באמנות הבינלאומיות, ישראל מחלישה אותם ומתעמרת בהם, ובכך יוצרת חיץ בינם לבין החברה הישראלית.

התקנות שהעבירה הכנסת שמחריגות חלק מהאוכלוסייה מתשלום חלק מהפיקדון, בכדי לשכנע את בג"צ לא לפסול אותו, אינן פותרות את מצוקת האוכלוסייה ואת העוני בו היא מצויה. טוב יעשו הרשויות השונות אם החוק ייפסל ומבקשי המקלט יקבלו את זכותם לבחינת בקשות המקלט שלהם, וזכויותיהם כמבקשי מקלט כמו בכל מדינה מערבית אחרת במקום להפוך אותם ליותר ויותר עניים.