23-09-2014

0החלטתם לסיים את יחסי העבודה עם עובד/ת הניקיון שאתם מעסיקים בביתכם? עובדי ניקיון המועסקים בבתים פרטיים זכאים לאותן הזכויות המגיעות לכלל העובדים בישראל. להלן הדברים להם יש לדאוג על מנת לוודא שסיום ההעסקה יעשה על פי החוק.

 

1. שימוע לעובד/ת

בדומה לרוב העובדים במשק, גם לעובד/ת שהועסקה בביתכם בניקיון זכות לשימוע בטרם פיטורים, שמטרתו העיקרית הינה לאפשר לעובדים להתמודד עם טענות המעביד כלפיהם בטרם הפיטורים. הליך זה שעוגן היטב בפסיקה הענפה, חל על כלל העובדים בישראל. אי קיום חובת שימוע יכולה להוביל לביטול הפיטורים ו/או לתשלום פיצויים לעובד/ת שנפגע/ה עקב כך.

2. הודעה מוקדמת

עובדי ניקיון בבתים פרטיים זכאים להודעה מוקדמת טרם פיטורים בת יום אחד עבור כל חודש של עבודה במשרה מלאה. עובדים המועסקים במשרה חלקית, זכאים להודעה מוקדמת יחסית לחלקיות משרתם. לדוגמא, עובד המועסק משך 8 שעות שבועיות השוות ל- 20% משרה, יהא זכאי ל- 0.2 ימי הודעה מוקדמת מידי חודש. לאחר שנת עבודה זכאים העובדים במשרה מלאה ל- 14 ימי הודעה מוקדמת, ולחצי יום נוסף עבור כל חודש עבודה, לדוגמא, עובדת המועסקת יומיים בשבוע, 5 שעות בכל פעם, המהוות 23% משרה, תהא זכאית אחרי שנת עבודה ל- 3 ימי הודעה מוקדמת.

לחילופין, המעסיק רשאי לוותר על עבודה בפועל במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, ולהפסיק את העסקת העובד/ת באופן מיידי, במידה וימשיך לשלם את השכר הרגיל שהיה משלם אילו נמשכה העבודה בימי ההודעה המוקדמת, למעט החזר הוצאות נסיעה.

3. פיצויי פיטורים

עובד/ת ניקיון בבית פרטי זכאי/ת לפיצויי פיטורין לאחר השלמת 12 חודשי עבודה במקום עבודה אחד. הפיצויים מחושבים לפי השכר החודשי האחרון, כפול מספר שנות העבודה אצל המעסיק. יש לחשב לצורך פיצויי פיטורים גם חלקי שנה. לדוגמא, עובד שהועסק משך שנה ושלושה חודשים זכאי לתשלום שכרו החודשי האחרון במכפלת 1.25.

חשוב לדעת – פיטורים שבוצעו בסמוך לסיום שנת העבודה הראשונה (לאחר השלמת כ- 11 חודשי עבודה) ייחשבו כפיטורים שנעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים, אלא אם הוכח אחרת. במקרה זה עובד/ת שפוטר/ה זכאי/ת לפיצויי פיטורים, אלא אם יצליח המעסיק להוכיח שהפיטורים נעשו שלא על מנת להתחמק מחובת התשלום.

3. ביטוח לאומי

כל מעסיק עובד במשק בית חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי עבור העובד, ללא קשר למוצאו של העובד, מינו, או מעמדו החוקי בישראל. התשלום לביטוח לאומי יעשה על פי אחוזים מהשכר – עבור עובד זר יש לשלם 2% משכרו החודשי, עבור עובד ישראלי יש לשלם 7.25% משכרו. מעסיק עובד ישראלי רשאי לנכות משכר העובד 2% מהשכר עבור דמי הביטוח. חשוב לציין כי הסדרת תשלום דמי הביטוח הלאומי מכסה את העובד ומגינה עליו ועל המעסיק במקרה של תאונות עבודה ושורה של גמלאות נוספות. בנוסף, יש להדגיש כי המוסד לביטוח לאומי אינו מדווח לגופים אחרים על התשלומים המועברים אליו, כגון משרד הפנים, משרד הכלכלה וכו'.

4. פנסיה

בהתאם לצו ההרחבה הכללי במשק משנת 2008, מעסיקים חייבים להפריש כספים לטובת ביטוח פנסיוני מקיף לעובדי הניקיון המועסקים בביתם, לאחר תקופת העסקה של שישה חודשים. עובדים המתחילים את עבודתם כאשר ברשותם קופת פנסיה קודמת, זכאים להפרשות החל המיום הראשון להעסקה.

גובה ההפרשות לפנסיה הינו 17.5% מהשכר החודשי, כאשר 5.5% מהסכום ינוכו משכר העובד, ו-12% ישולמו בנוסף על ידי המעסיק. על המעסיק להקפיד על חובת ההפרשה לביטוח פנסיוני מידי חודש, גם אם העובד מועסק מזה תקופה וטרם הופרשו עבורו הסכומים המוגדרים בצו ההרחבה, ניתן להפריד את הסכום במלואו רטרואקטיבית. לתשומת לבכם, אי הפרשה עלולה לגרור אחריה תשלום פיצוי לעובד בתוספת ריבית והצמדה. לפירוט נוסף בעניין תשלומי הפנסיה ניתן לקרוא כאן (לינק לפוסט ספציפי).

ניתן לחשב את הסכומים המגיעים לעובד/ת המועסק/ת בביתכם בגין פנסיה, פיצויי פיטורין והודעה מוקדמת בקלות ובמהירות באמצעות מחשבון הזכויות באתר קו לעובד 

5. פדיון ימי חופשה שנתית

כל העובדים בישראל זכאים לימי חופשה שנתית, בהם יעדרו מעבודתם וימשיכו לקבל שכר. עבור כל חודש עבודה במשרה מלאה זכאי העובד ליום חופשה בתשלום. לדוגמא, עובד המועסק ב- 25% משרה יהא זכאי בתום שנת עבודה ל- 3 ימי חופשה בתשלום. חשוב לציין ששווי יום החופשה הוא כשווי השכר עבור יום עבודה. לדוגמא, שכרו היומי של עובד המועסק 6 שעות ביום בשכר של 40 ₪ לשעה הינו 240 ₪, וזהו שוויו של יום החופשה שלו. עובד רשאי לצבור ימי חופשה שנתית עד 3 שנים, ורצוי לוודא כי הוא אכן מנצלם. משמעות הזכות לחופשה שנתית היא למעשה שהעובד לא יעבוד מס' ימים בשנה, בהתאם לאחוזי משרתו, ועדיין יקבל שכר עבור אותם ימים. עובד אשר סיים את עבודתו ונותרו לזכותו ימי חופשה, רשאי לפדותם בשווה כסף.

6. דמי חגים

עובדי ניקיון במשק בית, המועסקים לפי שעות,ואשר השלימו שלושה חודשי עבודה, זכאים להיעדר מהעבודה בימי החג הנהוגים בדתם, ועד 9 ימים בשנה ולקבל שכר מלא (מלבד הוצאות נסיעה) עבור ימי החג שבהם נעדרו, במידה והיו אמורים לעבוד ביום שבו חל החג, ואלמלא החג היו מועסקים כרגיל (כלומר החג חל ביום שבו נהגו לעבוד אצל המעסיק).

7. דמי הבראה

ככל עובד אחר, עובדי ניקיון במשק בית זכאים לדמי הבראה בהתאם לאחוז משרתם, לאחר השלמת 12 חודשים במקום עבודתם, ובהתאם לוותק שצברו אצל המעסיק.

ניתן לחשב את הסכומים המגיעים לעובד/ת המועסק/ת בביתכם בגין חופשה שנתית, דמי חגים ודמי הבראה בקלות ובמהירות באמצעות מחשבון הזכויות באתר קו לעובד