08-01-2008

מאת: נורית וורגפט, הארץ

משרד הפנים החל להעניק אתמול אשרות עבודה לכל הפליטים מאריתריאה שחיים בישראל, לאחר שהכיר במצבם המיוחד – אם יחזרו למדינתם הם עשויים להיות חשופים לכליאה ולעינויים.

מאה אריתריאים, מבין כאלפיים שחיים בישראל, היו אתמול הראשונים שקיבלו ממשרד הפנים את האישורים לעבוד במשך חצי שנה. שאר הפליטים עתידים לקבל את האישורים בימים הקרובים. משרד הפנים מסר, כי מטרתו היא שבתום ששת החודשים האלה יימצא פתרון לאריתריאים, שרבים מהם כלואים בכלא "קציעות" בנגב, ואילו אחרים חיים במקלטים בתל אביב.

לדברי מנהל האגף לזרים במינהל האוכלוסין במשרד הפנים, יוסי אדלשטיין, "ההחלטה נובעת מטעמים הומניטריים, לאור בקשה של האו"ם שלא להחזיר את האריתריאים לארצם, נוכח הפרות בוטות של זכויות אדם". לדבריו, הפליטים שגרים במקלטים בתל אביב קיבלו את האשרות ראשונים, כדי שיוכלו להתפרנס ולשכור דירות – וכך יתפנה מקום לפליטים הכלואים.

כשפליטים מבקשים מקלט מדיני בישראל, בקשתם נבדקת ע"י נציבות האו"ם לפליטים, וועדה משותפת לנציבות ולמשרד הפנים מחליטה אם לקבלה. תהליך זה עשוי להימשך חודשים ואף שנים, ובמהלכו מבקשי המקלט מקבלים אשרת עבודה. עם זאת, רוב בקשות המקלט נדחות.

המשטר הנוכחי באריתריאה הוגדר על ידי המערב כדיקטטורי. רבים מהגברים מגויסים לצבא, ואלה מהם שעוזבים את המדינה צפויים למאסר, לעינויים ואף למוות אם יחזרו.

חלק מהאריתריאים שהוחזקו בקציעות שוחררו לעבודה במושבים, כחלופת מעצר. חלקם הוחזקו בתנאים מחפירים, אך לא העזו לברוח, מחשש שיגורשו מישראל.