14-10-2007

מאת: גיא לשם, דה מרקר

על פי נתוני יחידת הסמך לעובדים זרים, הפועלת במשרד התמ"ת, מצבם של 80 אלף עובדים זרים ברישיון ועוד 50 אלף ללא רישיון המועסקים כיום בישראל, מעולם לא היה טוב יותר. "יחידת הסמך לעובדים זרים פועלת באופן מזורז ומיומן לשמירה על זכויות העובדים, בהתאם לנוהלים קפדניים ורישומים מסודרים", טען השבוע מנהל היחידה שלום בן-משה. "ב-2006 הטיל אגף האכיפה של יחידת הסמך כ-8,000 קנסות מינהליים".

ממשרדו הממוזג בירושלים בן-משה כנראה מתקשה להבחין בעובדים, שלפי נתונים שאוספת עמותת "קו לעובד" משתכרים 13 שקל בשעה, לפני קיזוז הוצאות דיור ומזון, ועובדים יותר מ-12 שעות ביום. על-פי נתוני העמותה, אין לעובדים הזרים עם מי לדבר: ביקורות נערכות על-ידי פקחים שאינם דוברים את שפת העובדים, ומעדיפים להקשיב למעסיקים שבדרך כלל שולפים תלושי שכר פיקטיוויים שמציגים תמונה אידיאלית של מעסיק רחום. עובדים שמעזים להתלונן ישירות – או באמצעות העמותה – נתקלים בסחבת שעלולה להימשך שנתיים ויותר. בתקופה זו מסתיים לרוב היתר השהייה של העובד הזר בישראל או שהוא מתייאש ובורח.

רק באחרונה התגאה בן-משה בפני נציגי ארגוני עובדים זרים, כי היחידה שבראשותו פתחה 4,000 תיקים ב-2006 בלבד. המספר נראה מרשים, אבל לא ברור הקשר בינו לבין המציאות. מסמכים פנימיים של משרד התמ"ת חושפים כי יעילות העבודה ביחידה נקבעת על-ידי עמידה ביעד כמותי של פתיחת תיקים. כך, היקפי העבודה של פקחי היחידה נראים אולי גדולים – אבל מיצוי הטיפול בכל תיק מתעכב. יעד נכון ואמיתי יותר של פעילות האכיפה היה צריך להתייחס למיצוי הליכי האכיפה – ולא רק לפתיחה בהם. בבדיקה שהתקיימה באחרונה נמצא כי אין עדכון במערכת הממוחשבת לגבי תיקים שנפתחו ב-2000-2004. הדבר מאפשר למעסיקים פורעי חוק להמשיך לקבל היתרים מבלי שתלונות נגדם ייבדקו.

בנוסף נמצאו מקרים שבהם עודכנה המערכת בסגירת תיקים עקב חוסר בממצאים – רק ארבע שנים לאחר שנפתחו. בכל שלב של הטיפול בתלונות נמצאו עיכובים מהותיים: חקירות ארכו בממוצע שנה וחצי, הטלת קנסות – עוד שנה וחצי, וזאת עוד לפני צוואר הבקבוק של הלשכה המשפטית, שבה ממתינים אלפי תיקים למינוי תובעים שיפעלו נגד המעסיקים.

בן-משה מסר בתגובה: "אכן נמצאו באחרונה כמה בעיות טכניות ברישומים ישנים, שנבעו בעיקר ממעבר היחידה משיטת מחשוב אחת למשנה, אך לא נמצא כלל כי פגמים טכניים אלה גרמו לתקלות מהותיות כלשהן, ומדובר בתקלות רישומיות גרידא. יחידת הסמך מציבה יעדים כמותיים – הן בעניין פתיחה בחקירות והן לגבי סיום הטיפול בתיקי חקירה שנפתחו.

"אגף האכיפה של יחידת הסמך פועל נמרצות לצורך הטלת סנקציות בהתאם לדין על מעסיקי עובדים זרים שהפרו את החוקים הרלוונטיים. כתוצאה של עבודה מואצת של אגף האכיפה בשנים האחרונות, נסגרו כל תיקי החקירה שנפתחו קודם ל-2005, וכיום, לצד עבודה לסיום הטיפול במספר מוגבל של תיקים ישנים מ-2005, הטלת הקנסות וסגירת התיקים במערכת מתבצעת באופן שוטף. משך זמן הטיפול בתלונה משתנה מתלונה לתלונה – לפי אופי התלונה והיכולת להתחקות אחרי הגורמים לה. ככלל, אפשר לומר כי הממוצע הוא בין שלושה לארבעה חודשים".

ביחידה, כנראה, בונים על זה שככל שיתמשך הטיפול בתיקים, פחות ופחות מתלוננים יישארו בישראל.