11-12-2017

ביום חמישי פרסם בג"צ החלטה בעתירה המבקשת לבטל את חוק הפיקדון אשר לוקח 20% משכרם של מבקשי המקלט, בכדי לדחוק אותם לעזוב את ישראל.

העותרים הם 7 מבקשות ומבקשי מקלט ומספר ארגונים: קו לעובד, א.ס.ף, המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח בישראל, מרכז לקידום פליטים אפריקאים, ורופאים לזכויות אדם.

לפי החלטת בג"צ על הכנסת להגיש לדיון עד לחודש יוני תקנות על החזר למקרים מסוימים, ועל המדינה להבהיר כיצד ייושם גירוש מבקשי המקלט לרואנדה , מידע אשר יאפשר להבין את מי המדינה מתכוונת בפועל לגרש, ולהבנת העותרים, בהתאם לכך, לבחון על מי והאם יחול חוק הפיקדון.

העותרים סבורים שבהחלטת בית המשפט העליון טמונה האמירה כי מי שלא יהיה מיועד לגירוש, לא ניתן יהיה להחיל עליו את חוק הפיקדון, והוא יהיה זכאי לשכרו המלא, כמו כל עובד אחר בישראל. יצוין כי עמדת העותרים עודנה כי הפיקדון אינו חוקתי ואינו מוסרי כלפי כל עובד, יהא מעמדו אשר יהא.

עם זאת, מכיוון שבג"צ משתהה עם הפסיקה עד שיובהר מה יעלה בגורל מבקשי המקלט בישראל, לא ראוי להעניש את כלל העובדים מבקשי המקלט, ולדחוף אותם לעוני, רעב, ועבודה של שעות רבות נוספות רק כדי להגיע לשכר מינימום.

כעת, יותר מתמיד, מערכת בחינת בקשות המקלט בישראל חייבת להפסיק לשחק משחקים מלוכלכים עם אלו שפונים אליה: רשות ההגירה מונעת הגשת בקשות, בקשות מקלט נדחות ללא בחינה אמיתית ואלפים ממתינים לתשובה חודשים ושנים. רק בחינה כנה ויסודית של בקשות מקלט תאפשר לבג"צ לקבל תמונה אמיתית של מבקשי המקלט בישראל ולחרוץ את גורלם.

להחלטת בית המשפט: http://bit.ly/2zYc8YZ