05-06-2014

הסתדרות העובדים הלאומית פעלה כארגון מטעם המעסיקים כאשר חתמה על הסכם שכר קיבוצי עבור העובדים הזרים בענף הבניין. הסכם זה היפלה לרעה את העובדים הללו לעומת העובדים הישראלי. כך קובע הממונה על יחסי העבודה במשרד הכלכלה, עו"ד שלמה יצחקי, במסמך שהכין השבוע.

לקריאת הכתבה באתר דה מרקר:  http://www.themarker.com/career/1.2306973