07-07-2014

ארגון "קו לעובד" עוקב בדאגה רבה אחר גילויי השנאה והגזענות, והרדיפות על רקע מוצא, השתייכות לאומית ו/או דתית, ההולכים וגוברים בימים האחרונים בישראל. רמת ביטויי השנאה ניכרת גם בעולם העבודה הישראלי, וכך היינו עדים לפרסומים בכלי התקשורת המדווחים על עובדים ערבים מהגדה המערבית ומישראל הנרדפים ומותקפים, לעיתים על ידי המון זועם, על רקע מוצאם בלבד, תוך קריאות לפעול "לכל הפחות" לגירוש עובדים ערבים ממקומות עבודתם.

ארגון "קו לעובד" רואה מעשים אלו בחומרה רבה. אנו דורשים מהממשלה לעשות ככל שביכולתה למיגור תופעות קשות אלו, ולפעול למיצוי הדין עם הקוראים והתומכים בהן. נוסף על דרישתנו להגנה על העובדים הערבים המועסקים ע"י ישראלים, נבקש להבהיר שפיטורי עובדים על רקע מוצאם אסור על פי החוק ומהווה עילה משפטית לתביעת המעסיק המפטר.

קו לעובד תמשיך לפעול למען חברה שוויונית והוגנת.

בתקווה ובתפילה לימים טובים יותר,

עלא ח'טיב,
מנכ"ל עמותת קו לעובד