31-12-2017

החל מחודש מאי, המדינה קבעה כי על מבקשי מקלט להפריש ממשכורותיהם 20% לטובת פקדון אשר יינתן להם רק בעת עזיבתם את הארץ – זאת על מנת לעודד עזיבה 'מרצון' של מבקשי מקלט, מבלי לגרשם.

קינפה חי בישראל כמבקש מקלט, עד שבחודש יולי השנה קיבל מעמד פליט בארצות הברית, שם הוא חי היום. כמו שאר מבקשי המקלט גם משכרו של קינפה, אשר עבד בבית אבות בבאר שבע, נוכו 20% משכרו. הוא חשב שברגע שיצא מישראל יקבל את כספו, אולם בשל תקלות רבות בתפעול המערכת, הכספים נותרו למעשה בידי המעסיק ולא הגיעו לידיו כשיצא מישראל. לא מדובר במקרה ייחודי או חד פעמי – קשיים אלו מוערמים באופן תדיר על מבקשי המקלט אשר עוזבים את הארץ.

במשך חודשים ארוכים המשכנו לעקוב ולטפל במקרה, תוך שאנו שומרים על קשר עם קינפה. באחד הימים הוא אף כתב לנו: "אני מאוד מודה לכם בקו לעובד, אבל אני לא מאמין שאקבל את הכסף. תודה לאל שהגעתי למקום אחר שמקבל אותי, כאן אני יכולה לחיות, פשוט עזבו את זה".

לא ייתכן שכספים שאדם עבד עבורם והרוויח בזיעת אפו ילקחו ממנו שלא כדין, אז לא וויתרנו ולבסוף השבוע התבשרנו כי הכספים הגיעו לחשבונו! אנחנו נמשיך לעבוד במרץ על מנת שכל מבקש מקלט, וכל העובדים הפונים אלינו, יקבלו את אשר מגיע להם – על אף העושק מצד המדינה והמעסיקים.

למידע נוסף על חוק הפקדון והשפעתו על מבקשי המקלט – https://kavlaoved.org.il/?p=8055