18-07-2019

"בעבודתי אני אחראי בין היתר לגג של החממה. אני עולה על הגג ומטפל בו. מעולם לא ניתן לי ציוד בטיחות. לא קסדה, לא הוראות בטיחות. לפעמים החממה רטובה מהגשם, ואז מאוד קשה לא להחליק, ואני חושש שאפול. עובד במשק שלי נפל יום אחד מגג החממה ביום רטוב כזה, והיה בבית חולים, נדמה לי ששבר צלע. גם לאחר מכן לא קיבלנו קסדות או הדרכה." – מתוך עדותו של מ', עובד חקלאות מתאילנד שעובד במושב בדרום.

בטיחות בעבודה היא חובה של המעסיק, וזכותו של כל עובד. פעמים רבות מדי היא מופרת, ולבטח בקרב העובדים המוחלשים ביותר, שאינם יכולים תמיד לומר: "לא". מצבם של העובדים מגבירה את תלותם במעסיקיהם ופוגעת ביכולתם לעמוד על זכויותיהם לעבודה בטוחה ומכבדת. מצב זה תקף במיוחד לעובדי החקלאות שברובם הם פלסטינים ותאילנדים.

הפרויקט המוצג כאן נותן מענה ראשוני לעובדים בשפתם: בראש ובראשונה על הזכות לעבוד בטוח ולדרוש זאת מהמעסיקים, וכן ידע מעשי כיצד ניתן להיזהר בדברים הבסיסיים ביותר. הפרויקט נעשה בשותפות עם קרן "מנוף" של המוסד לביטוח לאומי, ובמסגרתו מופץ מידע בכלים שונים, בהם סדנאות שטח, מדיה חברתית, והחוברת שמוצגת פה בלינק לפניכם.

נמשיך לעדכן אתכם על פרויקט "לעבוד בטוח בחקלאות" ועל פעילותינו להעלאת המודעות לבטיחות בעבודה.

לעמודי הפרויקט, כולל חוברות הסברה, בשפות השונות:

עברית – https://bit.ly/2SpMUNh

אנגלית – https://bit.ly/2Sk4z9g

תאית – https://bit.ly/2YbB2nq

ערבית – https://bit.ly/2XPAPqO