05-02-2007

בית המשפט העליון בסיאול, קוריאה, פסק ( 1.2.07 ) שיש לאפשר למהגרי עבודה, גם לא חוקיים, להתארגן באיגוד מקצועי. ההחלטה המהפכנית קובעת שכל עוד העובדים הללו מועסקים ועובדים עפ"י חוזה, הם רשאים גם להתאגד.
בית המשפט פסק כך בתביעה של האגוד המקצועי של סיאול נגד משרד העבודה האיזורי של סיאול על סירובו לכונן איגוד מקצועי.
השופט קבע שגם אם החוק אוסר על העסקת עובדים לא חוקיים, אין הוא יכול לבטל את חוזי העסקתם.
באיגוד יש כיום 91 חברים שכמה מהם שוהים בלתי חוקיים. משרד העבודה הפסיד גם בדרישתו מהאיגוד למסור לו את רשימת שמות העובדים והמעסיקים שלהם.

משרד העבודה מתכוון לערער על הפסיקה בטענה ש"המדינה אינה יכולה להבטיח זכויות עבודה למפירי חוק".

למרות השמחה בעולם העבודה, צופים קשיים רבים לאיגוד כאשר יצטרך לזכות בשלש הזכויות העיקריות של כל איגוד מקצועי:
הזכות להתארגנות
הזכות לניהול מו"מ קיבוצי
הזכות לשביתה.

אנו מלאי התפעלות מהמידע שהועבר אלינו מידידינו הפיליפינים ויכולים רק להצטער, שוב, על כך שבארץ מנועים אפילו העובדים החוקיים מלהצטרף להסתדרות!