22-11-2016

השר כץ נמנע עד כה בעקביות מלומר שיקצה תקנים נוספים למנהל הבטיחות התעסוקתית. רחפנים לא יאכפו את העיצומים שהוא מציע עתה, המחייבים מנגנון של קבלת מידע, התראה, הטלת העיצום, ערר ועוד. אז מי יעשה את העבודה הנדרשת לאכיפת הסנקציות? על חשבון מה?

משום כך מציינת בצדק לי ירון בהארץ: "מדובר בצעד חשוב, אך ספק אם יוכל להיות מיושם ללא תוספת משמעותית בכוח האדם של מפקחי מנהל הבטיחות, אשר נדרשים לפקח על האתרים, לאתר את כשלי הבטיחות וגם לחזור לבדוק האם לאחר ההתרעה הכשלים תוקנו לפני הטלת הקנס. 17 המפקחים המטפלים בכ–12 אלף אתרי בנייה, כלומר יותר מ–700 אתרים למפקח, לא מצליחים לבצע את המשימות המוטלות עליהם כיום, עוד לפני הוספת הקנסות. השר הצהיר אתמול כי "נתגבר דרמטית את תקני כוח האדם האחראי על האכיפה", אך לא התחייב לכמות או לוחות זמנים."

וזו למצער השורה התחתונה. הקואליציה למאבק בתאונות בניין פנתה לשר העבודה החדש במכתב המפרט סעדים דחופים שיש בסמכותו לקדם במייד בכדי לגבות את עבודת המנהל. עוד על פעילות השר תוכלו לקרוא בפוסט המתוסכל של מנהלת הקואליציה מתחילת החודש

לכתבתה של לי ירון בהארץ, "לראשונה: קנסות לקבלנים שבאתרי הבנייה שלהם יימצאו כשלים בטיחותיים"