21-08-2007

מאת: קו לעובד

העובדת נכנסה לישראל מתאילנד לפני מספר שנים לצורך עבודה בענף החקלאות. לפני מס' חודשים הוגש כנגד מעסיקה לשעבר כתב אישום בגין תקיפות מיניות שתקף אותה. העובדת העידה בבית המשפט במסגרת ההליך הפלילי מספר פעמים.
כאשר ביקשה העובדת שלוותה על ידי עו"ד של קו לעובד להיכנס לבית המשפט על מנת לקבל את 'שכר העד' שהופקד עבורה בקופת בית המשפט סרב המאבטח לאשר את כניסתה בטענה כי אין לעובדת אשרה עבודה תקפה. המאבטח הבהיר כי על פי הנחיה שקיבל אין להכניס להיכל המשפט שוהים שלא כדין (לרבות עובדים זרים חסרי אשרה). הוא הוסיף וטען: "מה היא [העובדת התאילנדית] שונה מערבי?!"
בסופו של דבר, הואיל והיה בידי העובדת מסמך משטרתי אשר ציין כי הינה עדה חשובה בהליך פלילי, וכי על כן אין לגרשה מישראל, הסכים המאבטח להתיר את כניסתה להיכל המשפט, חרף העובדה שלא היתה בידה אשרה בתוקף.

זכות הפניה לבית המשפט היא זכות והיא נתונה לכל אדם באשר הוא אדם, ללא קשר לשאלה האם שוהה הוא כדין בישראל אם לאו.

'קו לעובד' פנה בעקבות המקרה למנהל בתי המשפט וביקש ממנו להנחות את כלל המאבטחים להתיר כניסתם של עובדים זרים לבית המשפט בין אם הם שוהים בישראל באשרה או ללא אשרה .

בתשובה שהתקבלה בעקבות פנייתנו, מסר קב"ט בתי המשפט התנצלות על התקלה, ציין כי " אין במשמר בתי המשפט נוהל ולא הנחיות המורות למאבטחים לבדוק אשרות שהייה של עובדים זרים", והבטיח כי הבהרה ברוח זו תינתן לכלל המאבטחים בבתי המשפט.