26-04-2011

מאת: דנה שקד, דוברת

ביום 26.3.2011 ערכה עמותת "קו לעובד" בשיתוף ארגונים נוספים (ביניהם האגודה לזכויות האזרח, מוקד לסיוע לעובדים זרים, ילדים ישראלים ורופאים לזכויות אדם) הפגנה בה נכחו למעלה מ 400 איש.
ההפגנה, אותה הנחתה מרב מיכאלי, ביקשה להוריד מסדר יומה של הכנסת את תיקון חוק הכניסה לישראל אותו מבקשת הממשלה להעביר עם תחילת מושב הקיץ של הממשלה ביום 16.5.2011.

במסגרת התיקון לחוק מבקשים הממשלה ומשרד הפנים להגביל את צעדיהן של מהגרות העבודה המועסקות בישראל בתחום הסיעוד באמצעות שלושה נהלים;

1. הגבלת מספר המעסיקים ביניהן תהיינה העובדות רשאיות לעבור;
2. הגבלת העובדות לאזור גיאוגרפי מסוים שרק בו הן תורשינה לעבוד;
3. הגבלת עיסוקן של מהגרות עבודה לתתי תחומים בענף הסיעוד;

הצעת החוק, על פי עמדת הארגונים, תביא להתדרדרות נוספת בשכרם ובתנאי העסקתם של מהגרות ומהגרי עבודה. זו, בתורה, תקרין אף על תנאי העסקתם ועל שכרם של עובדים ישראלים. הצעת החוק, מוסיפים הארגונים, תשמש תמריץ רב עוצמה לחברות כוח האדם להוסיף ולהביא עובדים חדשים מחו"ל תחת אלו שייאבדו את מעמדם ויגורשו. הצעת החוק אינה אלא שמן בצירי הדלת המסתובבת.

מכתב המשפטנים: כחלק מהמאבק נגד החוק, פנו ביום 27.3.2011, שורה ארוכה של משפטנים בכירים – בהם זוכה פרס ישראל השר לשעבר פרופ' אמנון רובינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר השופט (בדימוס) מיכאל בן יאיר, הסנגור הציבורי הראשי הראשון פרופ' קנת מן, שופטים בדימוס ומשפטנים בכירים מהאקדמיה, ליו"ר הכנסת רובי ריבלין בקריאה לבלום את הצעת החוק הפוגענית המבקשת לעקוף את פסיקת בג"ץ ולהכשיר את כבילת מהגרות ומהגרי העבודה למעסיקיהם.
בפנייתם, הזהירו המשפטנים כי "אם תתקבל, צפויה ההצעה לפגוע פגיעה אסורה בזכויות יסוד של מהגרות עבודה ושל מהגרי עבודה, וזאת באמצעות העמקתה וביצורה של תלותם במעסיקיהם לצורך שימור מעמדם החוקי, וסיכול יכולתם להיחלץ ממצבים של העסקה פוגענית". לדברי השר לשעבר פרופ' אמנון רובינשטיין,"הדמוקרטיה הישראלית נבחנת, בין השאר, על פי יחסה לעובדים הזרים, וכבילת עובד למעביד אינה מתיישבת עם אופיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. ממשלת ישראל רשאית שלא להביא עובדים זרים, ואולם משעה שהובאו הם בחסות החוק הישראלי, וחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו חל עליהם."

למכתב המלא