01-12-2017

שבוע הבא יתקיים דיון בבג"צ בחוק הפיקדון שמפריש משכרם של מבקשי המקלט 20%, לטובת חיסכון עלום ועתידי שלא ברור שיקבלו – במטרה מוצהרת אחת – לגרום להם לעזוב את הארץ.

כמה חודשים אחרי החלתו של החוק כבר ברורה השפעתו: הוא מדרדר את מצבם הרעוע גם כך של מבקשי המקלט, ששכר היסוד שלהם הוא פחות משכר מינימום ורק על ידי עבודה מאומצת סביב השעון עם שעות נוספות רבות, הם מצליחים, בקושי, לשרוד.

לא רק שמבקשות ומבקשי המקלט נאלצים לעבוד יותר, פעמים רבות הם גם נאלצים לוותר על מסגרות לילדים, בגלל התקציב שהצטמצם, והילדים נותרים לבדם בבתים. שעות על גבי שעות. שלא לדבר על וויתור על אוכל וביטוח רפואי.

אין בחוק הזו מלבד אכזריות. והגיע הזמן לבטל אותו.

לכתבת הארץ.