30-04-2015

נסענו לג'נין לפגוש עובדים פלסטינים המועסקים או שהועסקו בעבר בישראל, כדי לעמוד מקרוב על בעיות בהקשר לתשלומי הפנסיה לה הם זכאים. בביקור פגשנו שלוש אלמנות ופנסיונר מבוגר שעבד בעבר בישראל וכיום מקבל קצבת זיקנה. שלושת האלמנות מקבלות גמלת שארים לאחר שבעליהן שעבדו בישראל נפטרו לאחר פרישתם לגמלאות.

הראשונה, ר' מקבלת גמלה כבר 20 שנים מאז שבעלה נפטר, השנייה, ד' 10 שנים והשלישית, ג', שנתיים. סכומי הגמלה נמוכים ונעים בין 380 ₪ ל-780 ₪, כתלות במשך העסקתו של הבעל בישראל, והאם דווח למדור התשלומים על כל תקופת עבודתו. אחת האלמנות התלוננה שהקצבה נמוכה. לבקשתה חישבנו כמה קיבלה במצטבר מאז שבעלה נפטר, והגענו ל-90,000 ₪. עו"ד פלסטינית המתנדבת בעמותה סיפרה שאימה מקבלת 2,000 ₪ מדי חודש 15 שנים מאז שאביה נפטר כשהתה ילדה. כך הצליחה לפרנס את ילדיה.

בשנת 1970 הוסדרה העסקת עובדים פלסטינאים בישראל בהחלטת ממשלה. הוחלט שהעובדים יקבלו עבור עבודתם בישראל שכר וזכויות סוציאליות זהים לעובדים הישראלים וישלמו את המיסים בהתאם, במטרה למנוע תחרות של עבודה זולה מול העובדים הישראלים. כדי לקיים את ההחלטה הוקם "מדור התשלומים" שתפקידו לפקח על המעסיקים ולדאוג שישלמו לפי חוק את השכר והזכויות הסוציאליות לעובדים, בהתאם להסכמים הקיבוצים בענפים השונים. המדור הקים קרנות פנסיה וכל מעסיקי העובדים הפלסטינים, והעובדים משלמים מאז למדור עבור פנסיה.

בשנות התשעים המוקדמות, כשהתחלנו את פעילותנו בקרב  עובדים פלסטינים, גילינו שיש עובדים המבקשים למשוך את הכספים שהצטברו בקרן, בעיקר בזמני סגר או לאחר פיטורים כשנותרו ללא הכנסה, שהרי אינם זכאים לדמי אבטלה. כשניסינו להסביר לעובדים כי הם עלולים להיוותר ללא הכנסה לאחר שיצאו לפנסיה, הם דיברו על מצוקתם הכלכלית  והיו שהביעו אי אמון במערכת הממשלתית שתקיים את ההתחייבות לשלם פנסיה, לאחר הגיעם לגיל הפרישה, ולכן העדיפו למשוך את הכספים כבר בשלב מוקדם.

בשנים האחרונות מדור התשלומים מסרב לבקשות עובדים שצברו את תקופת האכשרה הנדרשת (10 שנים) וביקשו לקבל קצבאות זקנה. במקום זאת, מאפשר המדור לעובדים רק למשוך את כל הכספים שהצטברו במרוכז. העניין בעייתי שכן חותר תחת מטרתה של הקמת קרן הפנסיה –  לשלם לעובדים סכומים חודשיים ככל שיחיו לאחר גיל הפרישה.

את חוקיות הסירוב לשלם לעובדים גמלאות פנסיה חודשיות נצטרך כנראה ללבן בבג"ץ, מאחר ונוכחנו, לאחר אינספור ניסיונות, כי איננו מקבלים תשובות ברורות מבעלי תפקידים בעניין מכוח איזו סמכות שינה מדור התשלומים את אותה החלטת הממשלה משנת 1970. בינתיים, באתר מדור התשלומים ממשיכים לפרסם כי המדור מנהל קרנות פנסיה לעובדים, בעוד שהעובדים והשארים מעידים אחרת.

מעטים מהעובדים הפלסטינים המועסקים שנים ארוכות בישראל בעבודה פיזית ותנאים לא קלים  זוכים לאריכות חיים. הפגישה עם האלמנות הבהירה לנו שהנשים של העובדים וילדיהם, הם המפסידים העיקריים מביטול קצבאות הפנסיה.