17-05-2011

מאת: יובל גורן, NRG

בארגוני זכויות האדם והסיוע לעובדים זרים תקפו אמש בחריפות את אישורו במליאת הכנסת של החוק הקובע כי שר הפנים יהיה רשאי להגביל מעבר עובדים זרים בתחום הסיעוד בין מעסיקים ואף לחייב את העובדים בתחום לעבוד באזור גיאוגרפי מסוים.

החוק, שעבר אמש ברוב של 26 תומכים מול 6 מתנגדים, זכה לכינוי "חוק הכבילה" מאחר והחלתו צפויה "לכבול" את העובד הזר בתחום הסיעוד למעסיקו, גם אם העובד הזר מבקש לעבור למעסיק אחר מכל סיבה שהיא.

בארגוני הסיוע לעובדים זרים הזכירו אמש כי הצעת החוק לא עברה את מבחן בג"צ בעתירה שהוגשה בנושא לפני כחמש שנים, וכינו אותו 'חוק דרקוני' שעלול לפגוע קשות בעובדים הזרים בתחום הסיעוד ובמעסיקיהם הקשישים ובעלי המוגבלויות.

"מהגרות העבודה יהפכו לעבדים משוללי זכויות"
עו"ד עודד פלר מהאגודה לזכויות האזרח
 אמר אתמול כי "כמעט 150 שנים לאחר שארה"ב ביטלה את העבדות, עומדת מדינת ישראל לאמץ אותה בחקיקה. חוק הכובל מהגרות עבודה למעסיקיהן, ומקשה עליהן להחליף מעסיק – יהפוך את מהגרות העבודה לעבדים משוללי זכויות. תוצאתו תהיה ניצול ועושק של מהגרות עבודה ויצירתה של מערכת חוקית שאינה אלא הזמנה פתוחה להתעמרות".

לדברי פרופסור צבי בנטואיץיו"ר הנהלת רופאים לזכויות אדם, "התיקון לחוק פותח פתח אשר עלול להוביל עשרות אלפי מהגרים להפוך לעבדים נרצעים של מעסיקיהם. כך, באופן רשמי, מדינת ישראל מצטרפת למועדון העגום של מדינות המעגנות בחוק פרקטיקות של עבדות מודרנית ונוהגת במהגרים כאילו היו כלי עבודה בלבד, ללא צרכים ומשוללי חירות".

לדברי ח"כ זהבה גלאון (מרצ), "ההצעה מסוכנת עבורנו כחברה. אנו נותנים יד לעבדות בגרסה מודרנית. אישור ההצעה משמעו אישור כבילה של מהגרות עבודה תוך ניצול מצוקתן של נשים שבאות לכאן להתפרנס בעבודה קשה. אנו שוללים מנשים אלו את זכות הבחירה".

עו"ד חני בן ישראל מארגון 'קו לעובד', אמרה כי "תוצאות החוק תהיינה סיכול יכולתן של עובדות בענף הסיעוד להיחלץ ממצבים של העסקה פוגענית, כבילת מהגרות עבודה למעסיקיהן, ניצול מצוקתן הכלכלית והרחבת הפגיעה בזכויותיהן. החוק פוגע בזכויותיהן הבסיסיות ביותר של מהגרות העבודה אשר מטבע הדברים חשופות יותר לאלימות וניצול מיני מידי מעסיקיהן".

לדברי עו"ד רעות מיכאלי, מנכ"לית מוקד סיוע לעובדים זרים, "רק השבוע פנתה אלינו תלונה של מהגרת עבודה פיליפינית שגילתה שהמעסיק שלה התקין בחדר השינה שלה מצלמה נסתרת שתיעדה אותה 24 שעות ביממה. בשל חוק הכבילה, עובדת זו ורבות כמותה יתקשו לעזוב את מעסיקיהן, וייאלצו להיכנע לגחמות השפלות ביותר".

לידיעה ב NRG