06-11-2014

 מאת: חנה זהר

לאחרונה הודיעה רשות המיסים כי בשנת 2013 שליש מהזכאים למענק עבודה לא מיצו את זכותם לקבלת מענק, ועל כן האריכה הרשות את המועד להגשת הבקשות בשלושה חודשים (חיים ביאור 28.9.14). כיצד ייתכן שזכאים רבים כל כך מוותרים על כסף המגיע להם בחוק? האם המנגנון הקיים אכן מציע פתרון אמיתי לעובדים העניים בישראל?

כיום משלם משרד האוצר לעובדים המשתכרים שכר נמוך (בהתאם למצב המשפחתי) "מענק עבודה" או בשמו הידוע, מס הכנסה. הרציונאל מאחורי חקיקת חוק מס הכנסה שלילי מ- 2008, היה מתן פיצוי לעובדים ששכרם אינו מגיע לסף המס על ההטבות המגולמות בפטורים שמקבלים עובדים המשתכרים מעל סף המס (הפרשות לפנסיה, קרן השתלמות).

ועדת המומחים שקמה לאחר קיץ המחאה החברתית, אשר הורכבה מאנשי שטח ואקדמיה, דנה בין השאר גם בנושא מענקי העבודה. אחת מהמלצות הוועדה הייתה שינוי באופן תשלום מענק מס הכנסה שלילי, כך שיאפשר לכל הזכאים גם מיצוי מלא של זכותם למענק, ישולם מידי חודש ויגדיל את שכרם, ובאותה עת, גם יבטיח פנסיה לעובדים לאחר הגיל הפרישה. בנוסף לזאת שינוי אופן התשלום עשוי היה לחסוך לביטוח הלאומי תשלומי השלמת קצבת פנסיה בעתיד.  כל היתרונות האלו – באותה עלות.

אנשי האוצר אוהבים לדבר על רפורמות רחבות. נראה ששינויים פשוטים והגיוניים, פשוט לא מתקבלים על דעתם. ההמלצה המפורטת של ועדת המומחים של המחאה החברתית נשלחה לשרים הרלוונטיים וחברי הכנסת, אך לא זכתה למענה.

התשובה של האוצר לנתון המעיק על עלייה בשיעור העובדים העניים היא "מענק העבודה", מענק שאמור להעלותם מעל קו העוני. אולם, מסתבר שמאז התחלת התשלום בשנת 2008 ועד לדו"ח העוני האחרון, שיעור העובדים העניים רק עולה.

הבעיה המהותית והניכרת ביותר במנגנון מס ההכנסה השלילי, כפי שהוא מתנהל כיום, היא הדיחוי בתשלום. המענק משולם לעובדים רק שנה וחצי אחרי קבלת המשכורת הרלוונטית, וב- 4 תשלומים. נוסף על כך, כדי לקבל מס הכנסה שלילי, על העובד לחכות ששנת המס תסתיים. וזה עוד לא הכל. האוכלוסייה הזכאית למענקים היא מצומצמת מאוד. רק עובדים מגיל 23 עד גיל 55, שהם הורים לילד (אחד לפחות) שהוא מתחת לגיל 18, או עובדים מעל לגיל 55 על פי מבחן הכנסה זכאים. ועוד חסם אחרון – אם המעסיק לא הסדיר את דיווחיו אל מול רשות המיסים, גם העובד שזכאי למס הכנסה שלילי לא יקבל את המגיע לו.

עם הליך מסורבל ומעוכב כל כך, מה הפלא ששליש מהעובדים הזכאים לא פנו לקבלת המענק?

נושא מענקי העבודה רלוונטי לא רק לאוצר אלא גם למשרד הרווחה ולממשלה כולה. לו היו שם באמת רוצים להיטיב עם העובדים העניים, ראוי היה שישקלו היטב את הצעת ועדת המומחים, אשר עשויה לבשר תקווה אמיתית, למאות אלפי עניים עובדים בישראל.

הכותבת היא מייסדת עמותת "קו לעובד"