17-05-2017

רוב מכריע של פיגומים באתרי הבנייה בישראל לא תקני והעובדים שעולים עליהם מסכנים את חייהם. מידע זה חשפו מספר מומחי בטיחות בפני ועדת המשנה של ועדת העבודה בכנסת לנושאי הבטיחות*.

מוקד הדיון בישיבה היה בחינת המצב והיישום בשטח של התקנים הנוגעים לבניית פיגומים באתרי בנייה. תמונת המצב המצטיירת מחרידה ומשתקפת במציאות המוכרת של הפקרת הבטיחות בענף הבניין. בפתח הישיבה הציג אסף אדיב – מנכ"ל ארגון העובדים מען ונציג קואליצית "נרתמים – בטיחות לעובדי הבניין", מצגת המפרטת את מספר ההרוגים והפצועים קשה-בינוני באתרי הבנייה מאז תחילת השנה. המצגת סיכמה 4.5 חודשי פעילות בהם נהרגו 12 עובדים, 20 נפצעו קשה ועוד 67 נפצעו באורח בינוני. אדיב הדגיש כי מתוך 32 תאונות קטלניות וקשות הוצאו על ידי מנהל הבטיחות רק 18 צווי בטיחות. 67 תאונות שהנפגעים בהן הוגדרו "פצוע בינוני" לא גררו אחריהן ביקור של מפקח של מנהל הבטיחות ולא הוצאו בעקבותיהן צווי בטיחות. יתר על כן, גם ב-18 המקרים בהם נסגרו האתרים עקב התאונה ליומיים בהתאם לתיקון סעיף 6א לחוק ארגון הפיקוח על העבודה (11.8.2017) עולה שלא היתה ביקורת שנייה במקום והעבודה חודשה באתרים ללא כל בחינה אם יושמו תיקונים נדרשים.

בסיכום הישיבה הצהיר חה"כ חאג' יחיא – יו"ר הועדה – כי בכוונתו לקדם את הדיון בנושאים שונים הגורמים לתאונות שכיחות, כדוגמת התקן לגבי פיגומים, מערכת הרישוי לבוני פיגומים, הסמכת מדריכים לעבודה בגובה ונושאים נוספים.
_____
* ועדת המשנה לנושאי הבטיחות בבניין בראשותו של חה"כ עבד אלחכים חאג' יחיא, היא ועדת משנה של ועדת העבודה והרווחה ופעילותה באה להעצים את הפעילות של הועדה בראשות חה"כ אלי אלאלוף בנושא. בישיבה היום נכחו גם חה"כ נוספים, נציגי מוסדות ממשלתיים, התאחדות הקבלנים, ארגוני המהנדסים, ארגוני עובדים וגופים ציבוריים אחרים העוסקים בנושא הבטיחות.

** מטעם מינהל הבטיחות התעסוקתית השתתפו בישיבה: רכז תחום בכיר בטיחות – רן כהן, לצד ראש תחום ענף בניה החדש – מתי רביבי, אשר על דרך מינויו לתפקיד מתחנו השבוע ביקורת חריפה ומשותפת לארגונים הפעילים בתחום קידום בטיחות העובדים – בדגש על היותו מינוי פוליטי, אשר נעשה באופן לא תקין, ובשל כך מחליש במקום לחזק את עצמאותו של המינהל – הרגולטור הציבורי