01-03-2023
עובדי.ות משק בית רבים.ות מגיעים.ות אלינו בסיום העסקה ממושכת ומבקשים.ות עזרה במיצוי זכויות מול מעסיקיהם.ן. בשלב הזה אנחנו נתקלים בעיות המקשות עלינו לסייע ולעובדי.ות לקבל את זכויותיהם במלואן.
העבודה במשק בית אינה מתועדת וקשה להוכיח את עצם ההעסקה (מי זה? מעולם לא ראיתי את העובד הזה, שטוען שניקה את ביתי חמש שנים!"), ההיקף שלה ("מה?! פעמיים בשבוע? לפעמים הייתי מזמין אותו לפני מסיבה שערכתי, אולי פעם בחצי שנה…") וזהות המעסיקים ("בואה"? "בועז"?). הפתרון: להקפיד על עבודה מתועדת ומסודרת לפחות מהצד של העובד.ת. בזמן העבודה במשק בית בצעו את הפעולות הבאות, שיקלו עליכם.ן לדרוש את מה שמגיע לכם.ן בסיום העסקה.
✏️ תעדו את תאריכי העבודה באופן שוטף אצל כל אחד מהמעסיקים. מומלץ להודיע על תחילת עבודה וסיום עבודה מדי יום.
✏️ הקפידו להכיר את פרטי המעסיק – את השם, שם משפחה וכתובת מלאה בדירה שאתם.ן מנקים.ות.. התיעוד חיוני במקרים בהם מתעוררת מחלוקת בנוגע לעצם ההעסקה. אפשר לצלם את תיבת הדואר, את השם על הדלת ואת הבניין שבו נמצאת הדירה.
✏️ שמרו הקלטות עם הנחיות ניקיון, זה מותר וראוי, כי במקרה של העסקה במשק בית אין תיעוד אחר וזהו תיעוד לגיטימי.
✏️ גבו את תיעוד העבודה אצל המעסיק – ההודעות, הצילומים, ההקלטות, ההתכתבויות – מחוץ למכשיר טלפון זה או אחר, כי במהלך השנים טלפונים אובדים, נרטבים ומתקלקלים והתיעוד נעלם יחד איתם. שלחו את התיעוד לכתובת דואר האלקטרוני שלכם או של בן משפחה.
✏️ מומלץ לדאוג לקבל לפחות פעם אחת במהלך ההעסקה את הכסף בהעברה בנקאית או העברה מתועדת אחרת. על צ'קים, למשל, מופיע מספר תעודת הזהות של המעסיק והתשלום מוכח באופן ברור.
✏️ אם מעסיק אינו מוכן לשלם את הזכויות הסוציאליות המגיעות לעובד בתום שנה הראשונה – לא מומלץ להמשיך ולעבוד אצלו בשנה השנייה. חשוב לזכור שחלה התיישנות על חלק מהרכיבים המגיעים לעובד.ת אחרי כמה שנים, ובשלב מסוים יתכן ואי אפשר יהיה לבקש אותם.
✏️ פיטורים או התפטרות אחרי שנים רבות של עבודת משק בית, במהלכן העובד.ת לא קיבל שום דבר זולת שכר עבודה, מסתכמים בסכומים גרנדיוזיים שקשה לגבות. למעסיקים קל יותר לשלם 1,000 ₪ בבת אחת מאשר 10,000 ₪.
✏️ במידה ואתם.ן רוצים.ות להתפטר – עשו זאת בכתב, כתבו מכתב התפטרות והודיעו חודש מראש על כוונתכם לסיים את העבודה. אפשר לבקש מקו לעובד עזרה בניסוח הודעה מוקדמת לפני התפטרות ולמסור אותה למעסיק.