18-09-2014

מועסקים כעובדי ניקיון במשק הבית?

מחשבון הזכויות יעזור לחשב מה מגיע לכם עבור שלל הזכויות שצברתם במהלך עבודתכם.

מעסיקים עובד/ת בניקיון ביתכם?

בעזרת המחשבון תוכלו לחשב את התשלומים המגיעים לעובד/ת בעבור דמי הבראה, חופשה וחגים, וכן פנסיה, פיצויים והודעה מוקדמת במקרה של פיטורים.

לחץ כאן למעבר למחשבון הזכויות