05-11-2014

שומרים על השומרים

עמותת קו לעובד מפיצה בימים אלו זכותון חדש המיועד למועסקים ולמועסקות בענף השמירה, אשר נועד לספק מידע על הזכויות המרכזיות והחשובות לאוכלוסיית עובדים זו. הזכויות המאוגדות בחוברת נקבעו בשורה של הוראות חוק, הסכמים קיבוציים כלליים והסכמים קיבוציים מיוחדים לענף השמירה, ולא ניתן לוותר עליהן.

הזכותון נכתב ע"י עמוס לאור והופק במסגרת פרויקט "עומדים בשער", אותו מפעילה עמותת "קו לעובד" בשיתוף עם עמותת "תבל בצדק".

לקריאה לחץ כאן: שומרים על השומרים – זכותון לעובדי שמירה