12-05-2011

מאת: דנה ויילר-פולק, הארץ

ממשלת ישראל חתמה לפני כשבועיים על הסכם עם ממשלת תאילנד, שיאפשר את גיוסם של עובדי חקלאות תאילנדים לעבודה בישראל ישירות על ידי ממשלת תאילנד וארגון העבודה הבינלאומי (IOM). זאת בניגוד למצב שהיה נהוג עד כה, בו גויסו העובדים על ידי חברות כוח אדם פרטיות.

ההסכם בין הממשלות נועד להגן על זכויות העובדים, תוך שימת דגש על ביטול דמי התיווך הגבוהים הנגבים מהעובדים על ידי חברות כוח האדם. על פי עדויות חלק מן העובדים, סכומי העמלות בענף זה עומדים על עשרות אלפי שקלים. מטרה נוספת שמקוות הממשלות להשיג עם חתימת ההסכם היא הכנסת תחום ההעסקה בחקלאות למסגרת מבוקרת ומפוקחת. יצויין כי בשנת 2008 הוחלט על הפסקת הבאת עובדים זרים מנפאל לאור עדויות שהתקבלו בגין גביית דמי תיווך מופקעים.

בתהליך, שארך מספר שנים והסתיים בהסכם הנוכחי, לקחו חלק רשות האוכלוסין וההגירה, משרד החוץ, הג'וינט, משרד האוצר ומשרד החקלאות. בשבוע הקרוב ייצאו נציגי רשות האוכלוסין וההגירה לתאילנד, במטרה לסכם עם הממשלה במדינה נהלי עבודה סופיים. הממשלות מקוות ליישם את ההסכם כבר בחודשים הקרובים, עוד לפני תום שנת 2011. "כבר דובר על ההסכם הזה רבות, ואנו שבעי רצון מתוצאותיו", אמר ראש רשות האוכלוסין וההגירה, אמנון בן עמי. "כולי תקווה כי ההסכמים יהוו מנגנון פיקוח ובקרה על הנעשה בתחום העסקת העובדים הזרים ויאפשר העסקה הוגנת".

"אנו מברכים על המהלך ומקווים כי ישראל תחתום על הסכמים דומים עם ממשלות נוספות במדינות המוצא מהן מגיעים עובדים לישראל, בעיקר בענף הסיעוד, הענף בו מועסקים למעלה מ-50% מהעובדים הזרים", אמרו בעמותת קו לעובד. בעמותה הוסיפו ואמרו כי "אנו מקווים כי המהלך יוביל לביטול עבודת חברות כוח האדם הפועלות בענף החקלאות וגובות מהעובדים סכומים מעל ומעבר למותר על פי חוק".

עוד מביעים תקווה בעמותה כי ביטול תשלום דמי התיווך ישפיעו גם על תנאי ההעסקה הקשים עימם נאלצים העובדים להתמודד, בהם ימי עבודה ארוכים ועבודה רצופה ללא יום מנוחה שבועי. "אולי כעת נוכל לראות שינויים בענף בו התגלו גם מקרי סחר בבני אדם", אמרו בקו לעובד. "הסרת דמי התיווך ינטרלו את חשש העובדים מהחלפתם בעובדים אחרים – צעד בו העדיפו החברות לנקוט על מנת לזכות בדמי תיווך נוספים".

מדי שנה מגיעים לישראל 5,000-3,000 עובדים זרים חדשים על מנת לעבוד בענף החקלאות. אלה מחליפים עובדים שסיימו את פרק הזמן המקסימלי לעבודה בישראל. בשנת 2011 ניתנו 26,000 היתרי העסקה לכ-5,000 מעסיקים בעלי משקים. בענף החקלאות פועלות בישראל כ-20 חברות העובדות מול חברות בתאילנד. דמי התיווך הממוצעים לאדם בענף הם 11 אלף דולר, כשלפי מרבית העדויות, כ-70% מהסכום מועבר לחברות בישראל והשאר לחברות כוח האדם המקבילות במדינות המוצא.

על פי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה, כיום מועסקים בישראל 72 אלף עובדים זרים באופן חוקי, ו-16 אלף עובדים ששוהים בארץ ללא אשרה. כל העובדים מגיעים לישראל באמצעות תיווך חברות כוח אדם המרוויחות עמלות על כל עובד מחו"ל. הענף המרכזי המפרנס את מהגרי העבודה הוא ענף הסיעוד, בו מועסקים 42 אלף עובדים באופן חוקי ו-11 אלף עובדים ללא אשרה. עובדים אלו, המגיעים בעיקר מהפיליפינים, נאלצים לשלם דמי תיווך בגובה של כ-8,000 דולר לאדם. נוהל זה צפוי להמשך עד להעברת הטיפול בהבאת העובדים לידי המדינה על ידי הסכם דומה להסכם שנחתם כעת מול תאילנד.