17-07-2008

מאת: רותי סיני

מספר העובדים הזרים בישראל ממשיך לגדול, ומתקרב למספר העובדים הזרים ששהו בישראל ב-2002, כאשר הוקמה משטרת ההגירה והוגבר הגירוש מישראל. הגידול במספר העובדים הזרים נובע מירידה במספר הגירושים ועלייה במספר היתרי ההעסקה בתחום הסיעוד והחקלאות. כך קובעת סקירה שפירסם אתמול מינהל התכנון והמחקר במשרד התעשייה, מסחר ותעסוקה.

לפי הסקירה, ב-2007 שהו בישראל כ-200 אלף עובדים זרים, 45% מהם בלא אשרות עבודה, וב-2008 המשיך מספרם לגדול.

ב-2001 נרשם שיא של כ-243 אלף עובדים זרים, שקרוב ל-60% מהם שהו בישראל באופן לא חוקי. ב-2002 ירד מספרם ל-226 אלף והמשיך לרדת עד שהגיע ל-178 אלף ב-2005. מאז הוא מטפס בהדרגה, אם כי מספר העובדים בלא היתרי עבודה נותר, זה שלוש שנים, ברמה של 45%.

ב-2007 גורשו כ-4,000 עובדים חסרי היתר, בדומה למספר שגורשו לפני עשור. כמעט רבע מהמגורשים היו נשים, שהועסקו בלא היתר במשקי בית. הקבוצה הגדולה ביותר של המגורשות היו אזרחיות הפיליפינים. הקבוצה הגדולה ביותר של גברים שגורשו היו מסין, 33%.

אמנם מספר המגורשים ב-2007 היה גבוה ב-12% לעומת שנת 2006, אך המגמה המסתמנת בבירור היא ירידה בגירוש לעומת השיאים שנרשמו ב-2003 ו-2004; אז גורשו 21 אלף ו-17 אלף איש, בהתאמה.

"אחרי שיא האכיפה… ניכרת התרופפות משמעותית", כתבה בסקירה החוקרת רוני בר-צורי מהתמ"ת.

בסקירה ניכר שהירידה במספר העובדים הזרים בישראל, שנרשמה בין 2002 ל-2005, השפיעה באופן משמעותי על הירידה באבטלה בקרב ישראלים, שרמת השכלתם נמוכה.

כך, למשל, האבטלה בקרב גברים ערבים הגיעה ב-2002 לשיא של 16.8% וירדה ל-13.7% ב-2006.

בשנה שעברה היא שבה לטפס ועלתה ל-14.8%.