18-12-2016

שתי ידיעות דרמטיות בכתבה אחת (עורכי כלכליסט – מה נסגר?):

1) החל מיולי 2017 ישתנה באופן דרמטי מודל מתן ההיתרים לעובדים פלסטינים: היתרים יינתנו על בסיס ענפי ולא על שם מעסיק פרטי, כפי שנעשה כיום. מדובר בשינוי היסטורי שעתיד לראשונה לתת מענה לתופעות חמורות בהעסקת פלסטינים כגון: כבילה בין מעסיק לעובד, סחר בהיתרים וגביית דמי תיווך גבוהים, ניוד לא-מוסדר בין מעסיקים ועוד. קו לעובד הציגה את מודל ההיתרים הענפי בפני הועדה שבחנה את הנושא, ולפני כמה חודשים דיווחנו כאן בהתרגשות על כך שהוועדה אימצה את המלצותינו – עכשיו זה רישמי: מודל היתרים ענפי עתיד להיות מיושם החל מחודש יולי 20177*. נמשיך לעקוב ולדווח כל הדרך ליישום….

2) דיווח על התקדמות במגעים לחתימה על הסכם בילטראלי עם סין – אחרי שנים של גביית סכומי עתק בדמי תיווך מהעובדים הסינים ושעבודם הנורא לחובות, ואחרי שנה ארוכה של ניסיונות מצד ממשלת ישראל לעקוף את החובה בהסכמים מדיניים שייפקחו על הבאת מהגרי עבודה מסין (מאישור הממשלה בספטמבר 2015 להבאת 22 אלף עובדים ללא הסכם, דרך האישור לכניסתן של חברות זרות עם מהגרי עבודה 'מטעמן' לעבודה בענף הבניין בארץ), מגיע דיווח אופטימי זהיר על סיכויים לחתימת הסכם בילטראלי לפיקוח ומעקב אחר גיוס והעסקת עובדים סינים בארץ. מכיוון שבעבר דיווחים על שחיתויות בארץ המוצא עכבו את החתימה על הסכם בילטראלי, נותר רק לקוות כי הפיקוח הנדרש אכן ייושם בפועל, אם וכאשר יחתם ההסכם…

*הצעת החלטה אמורה לעלות היום לאישור הממשלה ובה שינוי המודל הנ"ל, וכן חלוקה של 22 אלף מכסות פוטנציאליות במהלך 2017 לעובדים פלסטינים במשק הישראלי. כל הרחבה שכזו מחייבת חשיבה מעמיקה בנוגע להשלכותיה על שוק העבודה הישראלי, והתארגנות ראויה בכל הנוגע לפיקוח והבטחה של זכויות העובדים ובטיחותם.

אמיתי גזית מכלכליסט מדווח, "מסתמן: הסכם להבאת 4,000 פועלי בניין מסין ושינוי מודל ההעסקה של פלסטינים"